Nyhetsartikkel

23 februar 2022

8 prosent lågare magasinfylling enn normalen i Norge

Ved utgangen av veke 7 var fyllingsgrada i norske magasin 42,7 prosent. Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 50,7 prosent for åra 2002-2021. Gjennomom veka gjekk magasinfyllinga ned med 2,0 prosenteiningar, og nærma seg medianverdien med 0,6 prosenteiningar. 

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 57,2 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 30,3 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 7, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer