02 januar 2017

Løyve til to og avslag til to små vasskraftverk i Fjaler

Løyve til to og avslag til to små vasskraftverk i Fjaler – NVE NVE gjev løyve til Tjøredalselva og Lønnebotn kraftverk, medan Øyrafossen og Yndestadhølen kraftverk får avslag. Alle dei planlagde kraftverka ligg i det verna Guddalsvassdraget i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. Dei to kraftverka som har fått løyve, vil produsere om lag...
Les mer
02 januar 2017

Fiberfamilien til Forum

Altibox-familien består av en rekke lokale og regionale selskaper som leverer fiber gjennom merkevaren Altibox. Lyse eier eller har eierandeler i flere av selskapene. Denne uka er partnerskapet samlet for 14. år på rad på arrangementet Altibox Forum, som finner sted i Stavanger Forum.
02 januar 2017

NVE forkaster nettforslag etter høring

NVE har besluttet at høringsforslaget om å endre praksis for behandling av anlegg i grensesnitt mellom distribusjons- og regionalnett ikke vil bli gjennomført på nåværende tidspunkt. Dette er i tråd med innspill fra Energi Norge. I oppsummeringen av høstens høring, skriver NVE at de i 2017 heller vil vurdere hvordan de kan etablere sterkere føringer...
Les mer
29 desember 2016

EU bør reformere markedet for CO2-kvoter

Det europæiske kvotehandelsystem er i krise. Hvis Danmark skal indfri ambitionen om, at vedvarende energi skal kunne klare sig på markedsvilkår, kan vi ikke komme uden om en højere pris på CO2-kvoter, skriver Stine Leth Rasmussen, Dansk Energi. Grønne EU-lande bør arbejde for en reform af EU’s kvotemarked. Systemet er i krise på grund af et alt...
Les mer
29 desember 2016

OBS-varsel

Fredag ventes store nedbørmengder i Nordland Lokalt store nedbørmengder Rogaland Fra fredag morgen ventes lokalt store nedbørmengder i midtre og indre strøk nord for Stavanger, 60-100 mm på 24 timer. Hordaland og Sogn og Fjordane Fra sent i ettermiddag eller i kveld torsdag ventes lokalt store nedbørmengder, først i nord, 60-100 mm på 24 timer....
Les mer
28 desember 2016

7,2 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Mindre nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgraden i norske magasin 65,3 prosent. Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 0,9 prosenteiningar, mot 2,7 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2015 var 72,5 prosent, og minimumsverdien 48,1 prosent. Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 69,7 prosent, mens...
Les mer