11 desember 2016

Året vi ble avhengig av vindkraft

På de timene med høyest forbruk er vi avhengig av å importere kraft fra naboland for å dekke etterspørselen i markedet. Nedstengning av kjernekraft og annen regulerbar kraftproduksjon, har gjort oss avhengig av uregulerbar kraftproduksjon som vindkraft. Vindkraften gir oftest størst produksjon på vinteren, som også er de periodene med høyest etterspørsel etter strøm. Slik...
Les mer
08 desember 2016

OBOS bygger småkraftverk

OBOS bygger tre småkraftverk og setter snart i gang med et fjerde. Til våren planlegges byggestart for ytterligere fire småkraftverk. Boligbyggeselskapet har som mål å produsere strøm til 40.000 boliger., skriver Energiteknikk. Energisatsingen til OBOS er forholdsvis ny. OBOS Energi åpnet sitt første småkraftverk i fjor, Kvitno ved Odda i Hordaland, med en stipulert årsproduksjon...
Les mer
08 desember 2016

Europa geares til et samlet elmarked

EU-Kommissionens vinterpakke indeholder en lang række forslag, der vil få afgørende betydning for elmarkedet i fremtiden. Kodeordet er konkurrence og udbud over grænser – og det vil komme forbrugerne til gode. Hvordan skal Europas energimarkeder indrettes i fremtiden? Det får EU-Kommissionens vinterpakke afgørende betydning for. Ikke mindst engrosmarkedets indretning får stor betydning for de danske...
Les mer
08 desember 2016

Tvil om rapportering av strømbrudd

Alle strømavbrudd i Norge skal registreres og rapporteres til NVE. Data om avbrudd brukes til å beregne kostnadene ved avbrudd og til produksjon av avbruddsstatistikk. En ny konsulentrapport avdekker at det kan være forhold ved selskapenes metoder, verktøy og rutiner som medfører at enkelte avbrudd ikke registreres fullstendig. NVE har bedt Norconsult Informasjonssystemer vurdere nettselskapenes...
Les mer