Nyhetsartikkel

16 september 2021

17 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 36 2021: Framleis tapping av magasina. Ved utgangen av veke 36 var fyllingsgrada i norske magasin 64,9 prosent, opplyser NVE. Det er 0,6 prosent lågare enn for ei veke sidan.

Sysendammen/Sysenvatnet

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 81,9 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 81,8 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 55,5 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 35, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Graf for magasinfyllingen
Magasinstatistikk – NVE

Kommentarer

kommentarer