Nyhetsartikkel

18 august 2021

10,6 prosent lågare magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 32 2021

Mindre vatn i magasina. Ved utgangen av veke 32 var fyllingsgrada i norske magasin 68,2 prosent, opplyser NVE.

Fundin

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 0,5 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 78,8 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 79,7 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 61,3 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 32, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kilde: NVE.no

Kommentarer

kommentarer