Nyhetsartikkel

03 mars 2021

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 45,0 TWh

Av dette er 28,5 TWh bygget i Sverige og 16,6 TWh bygget i Norge. Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, samt i Sveriges mål om ytterligere 18 TWh til 2030. Totalt er 15,1 TWh under bygging per 31. desember med planlagt idriftsettelsesdato innen utgangen av 2021, hvorav 9,4 TWh i Sverige og 5,8 TWh i Norge. I tillegg er 0,2 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per 31. desember 2020.

Dette kommer frem i oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige, og gir en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater i begge land. 

NVE og Energimyndigheten jobber kontinuerlig med å forbedre informasjonen til elsertifikat-markedet. Som et resultat av Energimyndighetens Transparentoppdrag vil en liste over planlagte prosjekter i Sverige bli oppdatert og publisert hvert kvartal fremover, under markedsstatistikk.

NVE publiserer oppdateringer for planlagte prosjekter hvert kvartal basert på konsesjons-behandling hos NVE, under ny kraftproduksjon og konsesjonssaker.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater, 4. kvartal 2020 her.  

Kommentarer

kommentarer