Nyhetsartikkel

12 desember 2019

NVE-tall for NorthConnect: Kan få 4 milliarder høyere strømregning hvert år

NVE anslår en samfunnsmessig gevinst på 212 millioner kroner året hvis den omstridte utenlandskabelen NorthConnect bygges. Strømprisen kan gå opp med 4,2 milliarder kroner hvert år i 40 år.

NVEs uttalelse til Olje- og energidepartementet i spørsmålet om Norge bør utvide kabelkapasiteten til utlandet ytterligere med en ny kabel mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland, ble overlevert tirsdag.

Konklusjonen er at denne NorthConnect-kabelen det er søkt om, vil gi en samfunnsmessig gevinst på 8,5 milliarder kroner over 40 år, tilsvarende 212,5 millioner kroner i året.

Samtidig skriver Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, at gjennomføringen av NorthConnect vil føre til at noen taper. Norske strømpriser vil i årsgjennomsnitt gå opp 1–3 øre per kWh, skriver ABCNyheter.

Dessuten vil nettleien gå opp med 0,4 øre per kWh som følge av at Statnett mister noen av inntektene fra utenlandshandel.

Vinnerne blir norske kraftselskaper, taperne kraftforedlende industri og næringsliv for øvrig, samt husholdningene.

NorthLink står på EUs prioriterte liste over prosjekter som er viktige for deres fellesskap, og vil bli Norges 18. utenlandsforbindelse for kraft.

NVE uten anbefaling om vedtak
– Når prosjektet likevel er samfunnsøkonomisk lønnsomt i våre analyser, er det fordi gevinsten til de som tjener er høyere enn tapet til de som taper, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding. En økning i kraftprisen er inntekter som vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner, sier Kjetil Lund.

Kraftprodusentene har til nå hovedsakelig vært offentlig eid, mens vindkraftanleggene som popper opp landet rundt, i stor grad har utenlandske, private investorer.

­

– Vi har ikke gitt en tilråding av om NorthConnect bør få konsesjon eller ikke. Det er et politisk spørsmål som ikke NVE skal gå inn i, presiserer Kjetil Lund.

Kan gi 228 milliarder i økt strømpris
NVEs tall innebærer at strømprisen til norsk næringsliv og husholdninger, inkludert økt nettleie, hvert år i 40 år vil øke med:

  • 1,41 milliard kroner hvis prisøkningen blir 1 øre
  • 2,82 milliarder kroner hvis prisøkningen blir 2 øre
  • 4,24 milliarder kroner hvis strømprisen går opp 3 øre.

Det viser ABC Nyheters regnestykke basert på fjorårets brutto elektrisitetsforbruk i Norge på 136TWh, tilsvarende 136 milliarder kWh.

Prisøkningen over 40 år kan i høyeste tilfelle bli 170 milliarder kroner.

Korrigering: Etter at artikkelen ble publisert, ble vi oppmerksom på en feil i tallene over, ved at virkningen av økt nettleie ikke ble lagt inn for fullt. De riktige tallene blir høyere, slik:

  • 1,9 milliard kroner hvis prisøkningen blir 1 øre på 0,4 øre økt nettleie
  • 3,8 milliarder kroner hvis prisøkningen blir 2+0,4 øre
  • 5,7 milliarder kroner hvis prisøkningen blir 3+0,4 øre.

Dermed kan prisstigningen over 40 år beløpe seg til 228 milliarder kroner hvis strømprisen øker med 3 øre.

– Dette vi fryktet med NorthConnect
– NVEs uttalelse bekrefter det vi har fryktet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til ABC Nyheter.

– Det står rett ut i brevet at strømprisene kommer til å øke og at dette i stor grad blir en eksportkabel, og at nettleia vil øke.

– Det er utrolig negativt at prisene øker så det rammer norsk industri og det norske folk. Vi må heller bruke strømmen til å bygge arbeidsplasser, mener Vedum.

Han antar behovet for elektrisk kraft i Norge kommer til å bli større, ikke mindre.

Kraftbransjens organisasjon Energi Norge la i sommer fram en rapport som konkluderer med økte eksportmuligheter for 210 milliarder kroner året hvis landet elektrifiseres.

Kilde: NVE/ABCNyheter

Kommentarer

kommentarer