Nyhetsartikkel

11 desember 2019

Tusenvis kan få 38 meter høye strømmaster i nabolaget

Statnett vil bygge nesten dobbelt så høye høyspentmaster som i dag i Bærum og Oslo vest. Fortvilte naboer vil at strømkablene skal legges i bakken. Dagens høyspentmaster er 20 meter. Nå vil Statnett bygge slankere, men også høyere master på 38 meter, melder NRK.

Naboer og lokalpolitikere vil heller legge kablene i bakken. Det er det flere grunner til.

– Det ene er hvordan slike master påvirker nærområdet. Dette er et invaderende inngrep som blir mye mer invaderende med de nye mastene, sier Eirik Andreassen på Jar til NRK.

Andreassen er nærmeste nabo til kraftledningen og en av initiativtagerne til Facebook-gruppa «Nei til monstermaster i tettbygde strøk».

– Det andre er båndleggingen av store arealer i et pressområde de neste nitti årene, sier han.
Eirik Andreassen på Jar er en av initiativ-tagerne til Facebook-gruppa «Nei til monstermaster i tettbygde strøk».

Nok og stabil strøm
Statnett jobber med å bytte ut strømforsyningen i hele Oslo-området. Hensikten er å sikre nok og stabil strøm i framtida.

– Det handler om anlegg som har nådd teknisk levealder og at vi har behov for å øke kapasiteten inn til Stor-Oslo, sier prosjektleder i Statnett Siri Revelsby til NRK.

Statnett har søkt NVE om konsesjon for to ulike løsninger. Den ene er en ny luftledning der dagens 20 meter høye master byttes ut med nye på 38 meter.

– Kjempehøye
Bærum kommune, bydelsutvalgene i Vestre Aker og Ullern og byrådet i Oslo behandler saken om kort tid.

– Men først og fremst er det visuelle. Mastene blir litt smalere, men de blir også kjempehøye. De kan ses over hele Bærum.
Kritikerne mener at Statnett ikke har tatt med den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å bli kvitt mastene.

– Kom med innspill
Bærum Ap peker også på en mulig underjordisk løsning som ikke er utredet. Det er å bruke avløpstunnelen til Vestfjordens Avløpsselskap (VEAS) som allerede går fra Oslo via Bærum til Bjerkås i Asker.

– Her må Statnett gjøre en ny utredning før vi kan sette i gang med byggearbeidene. Det er et must, sier Kjell Maartmann-Moe.
Statnett ønsker alternativer velkommen i høringsrunden.

– Jeg oppfordrer alle som kan, også privatpersoner, til å komme med sine høringsinnspill til NVE, sier nabo Eirik Andreassen.

Kommentarer

kommentarer