Nyhetsartikkel

01 november 2019

Acer: Fra i dag gjelder EU-lover om elektrisk energi og gass i Norge

Fra 1. november gjelder EUs lover i deres «tredje energimarkedspakke» som norske lover for kraft og gass. Via omveier får energibyrået Acer myndighet i Norge, skriver ABC Nyheter.

Regjeringen gjennomførte fra og med 1. november de nødvendige forskriftene for å gjøre EU-lover for elektrisk energi og gass gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen.

Det betyr blant annet at deler av virksomheten til NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, blir gjort uavhengig av norske politiske myndigheter.

NVE på sine hjemmesider omtaler som «nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge».

Det skal være uavhengig og påse at norske myndigheter følger EUs lover.

Stortingsflertallets vedtak om tilslutning til EUs tredje energipakke, inkludert deres energimarkedsbyrå Acer, vakte stor motstand i fagbevegelsen og andre kretser.

Nei til EU gikk til rettssak mot måten Stortinget vedtok dette på, men søksmålet ble avvist av Oslo tingrett i oktober.

Nye forskrifter fra 1. november
Enkeltvedtak i det nye organet RME, som til nå har vært underlagt NVE og Olje- og energidepartementet, kan klages inn for Energiklagenemnda, som heller ikke kan påvirkes av noen norsk myndighet.

RME arbeider for å sikre at det utarbeides gode løsninger i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. RME er også reguleringsmyndighet etter naturgassloven, skriver NVE.

RME er medlem av Council of European Energy Regulators (CEER) og Nordic Energy Regulators (NordREG).

Det er Olje- og energidepartementet som har fastsatt nye forskrifter som skal sikre at kravene i tredje energimarkedspakke gjennomføres i norsk rett i tråd med EØS-avtalen.

Etter EUs tredje energimarkedspakke kommer den fjerde, en omfattende ny lovgivning på energiområdet, til Norge via EØS-avtalen.

Kilde: NVE / ABC Nyheter

Kommentarer

kommentarer