Nyhetsartikkel

30 oktober 2019

Normal magasinfylling i Norge

Liten auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 43 var fyllinga i norske magasin 81,3 prosent.

Det er 1,2 prosent lavere enn normalen for årstida.

Magasinfyllinga auka med 0,6 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 85,2 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 68,5 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 89,6 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 43, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer