Nyhetsartikkel

14 oktober 2019

Skatteforslag bremser norsk klimaomstilling

Kraftskatteutvalgets forslag vil bidra til at norsk vannkraft forvitres, ikke økt verdiskaping, skriver Knut Kroepelien, Stein Lier-Hansen og Jan Olav Andersen i dette innlegget.

Per Sanderud, leder av kraftskatteutvalget, har lagt fram utvalgets anbefalinger til endringer i kraftskattesystemet. Han mener de foreslåtte endringene vil bidra til økt verdiskaping. Vi i Energi Norge, EL og IT Forbundet og Norsk Industri deler målsetningen om økt verdiskaping, men tiltakene som foreslås er feil medisin. Forslagene vil bidra til at norsk vannkraft forvitrer, ikke økt verdiskaping.

Sentralt i utvalgets forslag er å skjerpe grunnrenteskatten og samtidig fjerne kommunale ordninger.

Utvalget har ikke svart på de utfordringer samtlige partier på Stortinget peker på når det gjelder behovet for modernisering og videreutvikling av mange gamle vannkraftverk. Dette er et sentralt bidrag for å realisere klimapolitiske forpliktelser og politiske målsettinger.

Det er mange eksempler på prosjekter som viser at utformingen av den statlige grunnrenteskatten hindrer gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak. Utvalget foreslår ingen reelle endringer i grunnrenteskatten, snarere en liten skjerping, hopper bukk over hovedproblemet og går i stedet løs på de kommunale skatteordningene. Det er feil medisin.

Vi ønsker ikke å fjerne grunnrenteskatten. Men den må endres slik at den ikke rammer prosjekter med lav eller normal avkastning. I dag betaler selv kraftverk som går med underskudd grunnrenteskatt. Det er uholdbart.

Utredningen beskriver hvilke forutsetninger som må være på plass for at deres forslag til utforming av grunnrenteskatten ikke skal påvirke investeringsbeslutningene. En av disse forutsetningene er at eierskapsbegrensningene og det lovfestede offentlige eierskapet avvikles. Vi mener at utvalgets forslag er utviklet for å fungere i en teoretisk virkelighet som ikke finnes.

Fornybarnæringen er opptatt av å legge igjen verdier der kraften produseres. Utvalgets forslag vil svekke den lokale oppslutningen om noe vi trenger mer av: fleksibel, fornybar kraft. Det er viktig dersom vi skal opprettholde og videreutvikle klimavennlig, norsk industri. Vi trenger investeringer i fornybar energi både for å løse klimaproblemene og skape nye arbeidsplasser.

Energi Norge har spilt inn forslag som vil fjerne de uheldige effektene av dagens grunnrenteskatt uten at statens og kommunenes samlede inntekter rammes. Dessverre finner vi lite igjen av forslagene i utvalgets rapport.

Hvis vannkraften skal gjøre jobben sin for at politiske klimamål skal nås, trenger vi politisk lederskap og ikke skrivebordsteori basert på en virkelighet som ikke eksisterer.

Knut Kroepelien, Energi Norge
Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet

Innlegget ble først publisert i Dagens Næringsliv 4. oktober 2019.

Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer