Nyhetsartikkel

08 oktober 2019

Statsbudsjettet: Økt satsing på elektrifisering

Regjeringen varsler økt satsing på elektrifisering og andre klimatiltak i statsbudsjettet for 2020. Skattefunnordningen styrkes i tråd med innspill fra Energi Norge.

Av Informasjonsavdelinga, Energi Norge

Mandag la finansminister Siv Jensen frem forslag til statsbudsjett for 2020, denne gang uten store overraskelser for fornybarnæringen. Regjeringen varsler imidlertid økt satsing på klimavennlige energiløsninger gjennom 700 millioner kroner til Nysnø, 100 millioner ekstra til grønn skipsfart og 50 millioner ekstra til nullutslippsfondet for næringstransport.

Mer til forskning
Skattefunnordningen økes med 150 millioner kroner, blant annet ved at skattefradraget for egeninnsats i godkjente FoU-prosjekter økes til 700 kroner timen.

– Dette er i tråd med Energi Norges innspill, og vil bidra til økt forskning og utvikling i fornybarnæringen. Det trenger vi mer av når Norge skal elektrifiseres for å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Ingen reduksjon i elavgiften
Den mye omdiskuterte forbruksavgiften for elektrisitet (elavgiften) foreslås oppjustert med 1,9 prosent til 16,13 øre per kilowattime, etter at den i inneværende år ble justert noe ned.

– Vi hadde forventet en fortsatt nedtrapping av elavgiften, på bakgrunn av økte CO2-priser i Europa som påvirker norske strømpriser. Det er viktig at kostnadene for norske strømkunder ikke blir for høye, når vi skal elektrifisere samfunnet for å nå våre klimamål, sier Kroepelien.

Bedrifter som er underlagt redusert elavgift, vil med forslaget betale 0,505 øre per kilowattime, en økning fra dagens 0,5 øre. Spørsmålet om elavgift for kryptovaluta i datasentre er ennå ikke avklart.

Annet fra budsjettet:

  • Enova-avgiften holdes uendret på 1 øre per kilowattime for husholdningskunder.
  • Fritak for merverdiavgift på strømbruk i Nord-Norge røres foreløpig ikke.
  • Det er ikke satt av midler til utjevning av nettleie, men regjeringen varsler at den kommer tilbake til dette neste år. Energi Norge har nylig tatt til orde for at ordningen bør vurderes gjeninnført.Diskusjonen om vannkraftbeskatning er ikke tema i statsbudsjettet for 2020, men pågår i en egen prosess basert på en ny utredning som ble offentliggjort i forrige uke. Energi Norge har stilt seg kritisk til utvalgets anbefalinger for endringer i skattesystemet.Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer