Nyhetsartikkel

01 oktober 2019

Ekspertutvalg foreslår feil medisin for opprusting av vannkraften

Utvalget som har vurdert beskatningen av vannkraft vil fjerne kommunale ordninger og samtidig skjerpe grunnrenteskatten. Utvalget har ikke svart på oppgaven, mener Energi Norge.

Av Informasjonsavdelinga, Energi Norge

– Alle med praktisk innsikt i vannkraftinvesteringer vet at utformingen av den statlige grunnrenteskatten hindrer gjennomføring av lønnsomme tiltak. Utvalget har hoppet bukk over hovedproblemet og i stedet gått løs på de kommunale skatteordningene. Det er feil medisin, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Fornybarnæringen er opptatt av å legge igjen verdier der kraften produseres. Utvalgets forslag vil svekke den lokale oppslutningen om noe vi trenger mer av, nemlig fleksibel, fornybar kraftproduksjon. Det er videre bred politisk enighet om å legge til rette for opprusting av eksisterende vannkraftverk. Utvalgets forslag bidrar ikke til dette.

– Vi har ikke noe ønske om å fjerne grunnrenteskatten, men den må endres slik at den ikke rammer prosjekter med lav eller normal avkastning. I dag betaler selv kraftverk som går med underskudd grunnrenteskatt. Det bidrar ikke til investeringer i fornybar energi, som vi trenger mer av både for å løse klimaproblemene og skape nye arbeidsplasser, sier Kroepelien.

Energi Norge har spilt inn forslag som vil fjerne de uheldige effektene av dagens grunnrenteskatt uten at statens og kommunenes samlede inntekter rammes.

Også NHO-sjef Ole Erik Almlid reagerer på forslagene som ble overlevert i dag.

– Klimaendringene er vår tids store utfordring. Derfor må skattepolitikken innrettes slik at Norge og bedriftene våre kan bidra til det grønne skiftet. Norge har store muligheter til å styrke sine fornybare fortrinn, spesielt gjennom en opprustning og videreutvikling av den fleksible norske vannkraften. Det er derfor viktigere enn noen gang at de skattene som vannkraftnæringen står overfor, ikke er til hinder for at lønnsomme investeringer kan bli gjennomført, sier Almlid.

For høy og vridende beskatning kan føre til at kapitalen heller kanaliseres til andre og mindre lønnsomme investeringsprosjekter innenfor kraftproduksjon, enten her hjemme eller i utlandet.

Mandag overleverte utvalgsleder og tidligere NVE-sjef Per Sanderud sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget går inn for å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift til kommunene hvor vannkraftverkene ligger, samt å endre eiendomsskatten.

Alle partier på Stortinget har i sine partiprogrammer påpekt behovet for å legge til rette for opprusting av vannkraften. I tillegg har en bred allianse med støttespillere fra NHO, LO, Norsk Industri, El og IT Forbundet, Zero, Distriktsenergi, KS Bedrift, Kraftfylka, Norwea og Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) stilt krav om en skattereform for vannkraften.

Også det internasjonale energibyrået IEA har tidligere uttrykt bekymring for den tunge beskatningen av vannkraftproduksjon i Norge, etter flere år med økning av grunnrenteskatten.

Forskere ved NTNU og Sintef har den senere tiden tatt til orde for å utvide produksjonen i eksisterende vannkraftverk, med betydelig mindre naturinngrep enn ved bygging av nye kraftverk.

Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer