Nyhetsartikkel

03 juni 2019

Stormfullt kraftmarked – men liten prisendring

På kort sikt ser påfyllet av vann, og mye vindkraft ut til å prege kraftmarkedet, mens de politiske og økonomiske nyhetene har potensiale til å styre de mer langsiktige prisene.

Kraftkommentar ved Entelios

Politiske vibrasjoner, handelskrigen mellom USA og Kina, og produksjonen av fornybar energi preger strømprisene denne uken.

Omstendighetene gir noe nedgang i spotprisen, ellers er det forbausende lite bevegelse i terminmarkedene. På kort sikt ser påfyllet av vann, og mye vindkraft ut til å prege kraftmarkedet, mens de politiske og økonomiske nyhetene har potensiale til å styre de mer langsiktige prisene.

Kaos i Storbritannia skaper uro
Politisk er det EU-valget som kan få størst innvirkning på strømprisene fremover. Både blokken på høyresiden og blokken på den grønne siden har vunnet oppslutning. Spesielt sistnevnte kan få stor innflytelse på europeisk energipolitikk i årene fremover, og prege hastigheten på nedbyggingen av fossil kraftproduksjon.

Samtidig er Storbritannia i gang med å finne ny statsminister. Brexit gjør at dette kan skape enda mer uro i markedet.

Usikkerhet i råvaremarkedet
Makroøkonomisk preger handelskrigen alt fra aksjekurser, til renter og råvarer. Usikkerheten er veldig stor. Dårlige nøkkeltall fra økonomien er også med å øke denne usikkerheten.

Meteorologene forventer flere lavtrykk i Norden. Dette innebærer godt med nedbør. Men, det forventes også godt med vindkraft både i Norden og Nord-Europa.

Små bevegelser
I spotmarkedet ser vi en bevegelse nedover. Spotprisen er nå under nivået i Tyskland. Dette gjør at flyten av kraft har snudd fra import av strøm til Norden, til at vi eksporterer strøm mot kontinentet. Dette bremser bedringen i ressursbalansen noe, men er også et tegn på at det er mer press i de nordiske prisene.

Kilde: Entelios

Kommentarer

kommentarer