Nyhetsartikkel

25 mai 2019

17 prosent høyere strømpriser i årets tre første måneder

55,2 øre per kWh er gjennomsnittsprisen på elektrisitet for husholdninger, eksklusiv avgifter og nettleie, cciser Elektrisitetsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå.

Det er 17 prosent høyere enn i de tilsvarende månedene i 2018.

 

Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh
1. kvartal 2019 Endring i prosent
Øre/kWh Siste 3 md. Siste 12 md.
1Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifter 124,3 0,7 16,8
Kraftpris 55,2 0,7 29,9
Nettleie 30,4 3,4 9,0
Avgifter 38,7 -1,3 7,5
Husholdninger. Kraftpris etter kontraktstype. Ekskl. avgifter
Nye fastpriskontrakter-inntil 1-års varighet1 46,0 -10,3 39,8
Nye fastpriskontrakter-Over 1-års varighet1 42,3 -2,8 53,3
Alle andre fastpriskontrakter 34,6 1,2 13,8
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 53,1 0,0 25,8
Variabel pris kontrakter 63,6 3,9 43,2
Næringsvirksomhet kraftpris ekskl. avgifter
Tjenesteytende næringer 51,1 0,8 31,0
Industri untatt kraftintensiv industri 50,3 1,8 30,3
Kraftintensiv industri 32,5 2,2 3,5
Se mer på SSB.NO

Kommentarer

kommentarer