Nyhetsartikkel

23 april 2019

NVE fatter ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub

Tvangsmulktene varierer fra kr 1 000 til kr 5 000, og vil ilegges for hver dag nettselskapene ikke etterlever krav til daglig rapportering i perioden fra 10. mai 2019 til 31. mai 2019.

Dette kommer i tillegg til de 87 vedtakene som var fattet i begynnelsen av april, ref. NVEs nyhetssak av 1. april 2019. Hittil har i alt 123 nettselskap mottatt vedtak om tvangsmulkt for mangler i daglig rapportering av målerverdier til Elhub.

Se liste over selskap som har mottatt vedtak om tvangsmulkt under.

Nettselskap
Andøy Energi AS Nett
Borregaard
Clemens Kraft Drift AS, Nett
E-CO Energi AS Nett
Eidefoss AS Nett
Elkem AS Nett
Eramet Norway AS_DSO
Finnfjord AS Nett
Hallingdal Kraftnett AS
Hammerfest Energi Nett AS
Hemsedal Energi Nett
Høland og Setskog Elverk Nett
Hålogaland Kraft Nett AS
Istad Nett AS
Jæren Everk KF i Hå
Luster Energiverk AS Nett
Mo Industripark A/S  Nett
Nordkraft Nett AS
Nord-Salten Kraft AS
Nordvest Nett AS
Nore Energi AS Nett
Norske Skog Saugbrugs Nett
Otra Kraft DA Nett
Rauland Kraftforsyningslag sa
Rauma Energi AS Nett
Røros E-verk Nett AS
Småkraft AS Nett
Stranda Energi AS Nett
Sykkylven Energi AS
Trøgstad Elverk AS
Uvdal Kraftforsyning – Nett SA
Valdres Energiverk AS Nett
Yara Norge AS, Yara Glomfjord
Ymber AS
Østfold Energi  AS, Nett
Øvre Eiker Nett AS

 

Kommentarer

kommentarer