Nyhetsartikkel

07 april 2019

Nedblåste strømpriser

Rekordmye vindkraft ga prisfall i mars, men nivået er fremdeles høyt.

Kraftkommentar av Entelios

De fleste forberedte seg på at strømprisen i mars skulle overgå prisene for mars i fjor: Prisene på utslippsrettigheter er fremdeles høye, og ressursbalansen i Norden tydet på at prisene fra februar ville holde seg.

Sammen med prisfall på kull og gass, så kom vinden inn over Tyskland og blåste prisprognosene rett av banen. Dermed endte den nordiske systemprisen i snitt på 40,86 €/MWh i mars, et fall på 5 Euro i forhold til februar og nesten 3 Euro lavere enn marsprisen fra i fjor.

Men tro ikke at prisene er lave, selv om de har falt: Årets mars-pris er faktisk hele 40 % høyere enn snittprisen for mars de siste 5 årene.

Vindfull måned
Årsaken til at prisen gikk ned istedenfor opp er som sagt mye forklart av en rekordhøy vindkraftproduksjon, spesielt i Tyskland. Det er aldri før blitt produsert på mye vindkraft i Tyskland på én måned noensinne.

For å sette det i perspektiv: Produksjonen av vindkraft i Tyskland leverte mer strøm enn all kraftproduksjon i Norge i en kald vintermåned. Også for året som helhet kan den tyske vindkraften levere mer kraft enn hva som blir produsert i Norge på årsbasis.

Bedret ressursbalanse
Her hjemme har også været betydd mye for strømprisene: Mars ga oss vesentlig mer nedbør enn normalt for årstiden, noe som har fylt godt på i vannsystemet i Norden.

Relativt milde temperaturer har samtidig holdt etterspørselen lav. Kraftflyten ut av Norden har blitt bremset av relativt lave priser utenfor de nordiske landene, og dette har også bidratt til å bedre ressurssituasjonen gjennom mars.

Råvarepriser og økonomi
Men kraftmarkedet nøyer seg selvsagt ikke med å se på én måned av gangen. Horisonten er vesentlig lenger, og i mars kom det mange negative signaler i markedene om utviklingen framover. Både konjunkturbarometre, statistikk og rentekurver tyder på at vi får se et fall i råvareprisene framover. Dette trekker ned de europeiske kraftprisene, både på kort sikt og på lang sikt. I Norden ser bedringen i ressursbalansen ut til å ha en dempende effekt på strømprisene på kort sikt, mens prisene på lengre sikt har kommet mye ned parallelt med prisnedgangen vi ser i Europa.

Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Kjernevirksomheten er styring av og handel med fornybar energi i det norske, nordiske og europeiske elektrisitetsmarkedet på vegne av våre kunder.

  • Entelios har 120 ansatte fordelt på 8 lokasjoner (Oslo, Arendal, Kristiansand, Stockholm, Gøteborg, Berlin, Munchen og Zurich)
  • I Norden har Entelios ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
  • Selskapet tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere.
  • Entelios er et heleid datterselskap av Agder Energi AS   

Kilde: Entelios

Kommentarer

kommentarer