Nyhetsartikkel

02 april 2019

NVE vedtar tvangsmulkt for 87 nettselskap for manglende daglig rapportering av måleverdier til Elhub

NVE har vedtatt tvangsmulkt for nettselskap som ikke har etterlevd krav til daglig rapportering av måleverdier til Elhub. Tvangsmulktene, som er fra 1000 kroner til 5 000 kroner, vil ilegges for hver dag nettselskapene ikke etterlever krav til daglig rapportering i perioden fra 26. april 2019 til 31. mai 2019.

-Nettselskapene viser at de kan etterleve kravene på enkelte dager, men foreløpig er det fortsatt mange som ikke etterlever kravene stabilt. Datakvaliteten i den daglige rapporteringen av måledata fra nettselskapene må bli stabilt bedre for at samfunnet skal få nytte av digitaliseringen som skal komme med AMS og Elhub, sier Ove Flataker, direktør i NVE.

NVE ga nettselskapene varsel om tvangsmulkt 9. januar 2019 i forbindelse med tilsyn med nettselskapenes rapportering av måleverdier. Tvangsmulkten er på kr 5 000 per kalenderdag for nettselskap med over 100 000 målepunkt, mulkten for mellomstore selskap er på kr 3 000 per kalenderdag, mens nettselskap med under 10 000 målepunkt må betale kr 1 000 per kalenderdag.

Vi konstaterer at det har vært utfordrende for nettselskapene å etterleve krav om målte timeverdier for alle timeavregnede målepunkt. NVE har derfor prioritert en streng oppfølging av kravet om rapportering av målte timeverdier for produksjon og utveksling siden disse måleverdiene er kritiske for gjennomføring av balanseavregning. Ved manglende rapportering av timeverdier i utveksling mellom nett vil NVE kun følge opp det nettselskapet som har påtatt seg ansvar for rapportering til Elhub.

Når det gjelder rapportering av timeverdier for målepunkt med forbruk, vil NVE ha en noe mindre streng oppfølging i denne tilsynsperioden, med en toleranse for 1 prosent avvik.

NVE vil vurdere å gjennomføre flere tilsyn med daglig rapportering av måleverdier i fremtiden, og det vil da være aktuelt med strengere oppfølging av at nettselskapene rapporterer målte timeverdier.

Se liste over selskapene som er ilagt tvangsmulkt, nederst i saken.

Krav til nettselskapene

Nettselskapene er forpliktet i forskrift til å rapportere inn målte timesverdier for alle timeavregnede målepunkt for foregående døgn innen kl. 0700.

I tilsynsperioden fra 18. februar 2019 til 31. mai 2019 vil NVE følge opp nettselskapets plikt til å:

  • Rapportere målte eller estimerte timeverdier for alle timeavregnede målepunkt for foregående døgn. Dette skal rapporteres daglig innen kl. 0700 til Elhub med komplette tidsserier med timeverdier (såkalt D+1).
  • Rapportere målte timeverdier for alle timeavregnede målepunkt for det femte foregående driftsdøgnet (såkalt D+5). Det tillates at inntil 1 % av timeverdiene er estimert i målepunkt med forbruk, mens alle timeverdier skal være målt i målepunkt med produksjon og utveksling.

Løpende status for nettselskapenes datakvalitet i daglig rapportering av måleverdier til Elhub vil bli lagt ut på elhub.no.

Nettselskap som har fått vedtak om tvangsmulkt for manglende daglig rapportering av måleverdier til Elhub:

Nettselskap Avvik D+1 Avvik D+5
Agder Energi Nett AS x
Alta kraftlag SA x
Aurland Energiverk AS x x
Austevoll Kraftlag SA x x
Bane NOR x x
Bindal Kraftlag SA x
BKK Nett AS x x
BKK Produksjon AS x x
Dalane Nett AS x x
Eidsiva Nett AS x x
Equinor ASA x
FITJAR KRAFTLAG SA x x
Fjelberg Kraftlag SA x x
Flesberg Elektrisitetsverk Nett AS x
Forsand Elverk x x
Fortum Oslo Varme AS x
FOSEN NETT AS x x
Fusa Kraftlag SA x x
Glitre Energi Nett AS x
Gudbrandsdal Energi Nett AS x
Hafslund Nett AS x x
Hardanger Energi AS x x
Haugaland Kraft Nett AS x x
Helgeland Kraft Nett AS x x
Herøya Nett AS x x
Hjartdal Elverk AS x x
Hurum Nett AS x
Hydro Aluminium AS x x
Hydro Energi AS x x
ISE Nett AS x
Klepp Energi AS x
Kragerø Energi AS x x
Kvam Kraftverk AS x
Kvinnherad Energi AS x x
Lofotkraft AS x x
Luostejok Kraftlag x
Lyse Elnett AS x x
Lærdal Energi AS x x
Meløy Energi AS x
Midtkraft Nett AS x x
Modalen Kraftlag SA x x
MØRENETT AS x
NEAS AS Nett x
Nesset Kraft AS x
Nordkyn Kraftlag SA x x
Nordlandsnett AS x x
Nord-Østerdal Kraftlag x
Norgesnett AS x x
Norsk Hydro ASA x x
Norske Skog Skogn AS x
Notodden Energi Nett AS x
NTE Nett AS x x
Odda Energi AS x x
Oppdal Everk A/S x
Orkdal Energinett AS x x
Rakkestad Energi AS x
Repvåg Kraftlag SA x x
Ringeriks-Kraft Nett AS x
Rollag Everk Nett SA x x
SANDØY ENERGI AS x
SFE Nett AS x x
Sira Kvina kraftselskap x x
Skagerak Kraft AS x
Skagerak Nett AS x x
Skjåk Energi KF x
Sodvin Nett AS x x
Sognekraft AS x x
Stange Energi Nett AS x
Statkraft Energi AS x
Statnett SF x x
Stryn Energi AS x x
Suldal Elverk KF x
Sunndal Energi KF x
Sunnfjord Energi AS x x
Svorka Energi AS x
Sør-Norge Aluminium AS x x
Tinfos AS Nett x x
Tinn Energi as x x
Titania AS x
Trønderenergi Nett AS x
TrønderEnergi Nett Sør AS x
Varanger KraftNett  AS x x
Vesterålskraft Nett AS x
Vest-Telemark Kraftlag AS x x
VOKKS Nett AS x x
Voss Energi Nett AS x
Årdal Energi KF x

Kommentarer

kommentarer