Nyhetsartikkel

25 mars 2019

Saken etter Flatangerbrannen er avsluttet

Namdal tingrett frikjente Gjensidige Forsikring og NTE Nett i rettsaken etter storbrannen i Flatanger. Saken ble anket videre til tingretten, men partene er nå enige om et forlik. Dermed avsluttes saken.

Etter frifinnelsen i mars 2018 anket motparten, som er en gruppe forsikringsselskaper, saken videre til lagmansretten. Saken skulle etter planen har startet i Frostating lagmannsrett 18. mars, opplyser NTE Nett.

– Etter først å ha fått medhold i Tingretten, er vi nå tilfreds med at saken er avklart gjennom forlik. Slike prosesser er både tidkrevende og dyre. Nå kan vi ha fullt fokus på drift og videreutvikling av nettvirksomheten, og det kjennes godt, sier adm.dir. i NTE Nett AS, Trygve Kvernland.

Partene er enige om at innholdet i forliket holdes konfidensielt.

Kilde: NTE Nett

Kommentarer

kommentarer