Nyhetsartikkel

20 mars 2019

Kraftprisene fortsatt preget av Brexit-dramatikken

Brexit har lenge preget kraftmarkedene i Europa. Det er nå under to uker til Storbritannia etter planen skal forlate EU, og markedene er nervøse for følgene av en EU-utmelding.

Kraftkommentar ved Entelios

Denne uken er ekstra spennende, med tre forskjellige avstemninger i underhuset, som kan legge viktige føringer for Storbritannias forhold til EU.

CO2-prisen styrer kraftmarkedet
Storbritannias forhold til det europeiske utslippsmarkedet er av stor betydning for europeiske kraftpriser. Store volumer med utslippsrettigheter kan bli dumpet i markedet dersom det blir en såkalt «Hard Brexit». Derfor ser vi store svingninger i prisen for utslippsrettigheter (CO2-prisen). Prisen for utslippsrettigheter kan forklare omtrent 40% av de tyske kraftprisene, så svingninger i CO2-prisen vil derfor gi store konsekvenser for kraftprisen. De tyske kraftprisene har igjen stor innflytelse på de nordiske prisene. Kullprisen har også falt de siste ukene, noe som også har stor betydning for europeiske kraftpriser.

Bedring i nordisk ressursbalanse
Vesentlig mer nedbør enn normalt, milde temperaturer og godt med vindkraft har bedret den nordiske ressursbalansen den siste uken. Prognosene viser at værtrenden skal vedvare, og derfor vil vi se ytterligere bedring i hydrologisk balanse. I Sverige er ressursbalansen kommet seg opp på nesten på normale nivåer, mens i Norge er det fremdeles et stort underskudd av snø. Totalt sett er ikke Norden i noen kritisk situasjon. Bedringen i ressursbalansen sist uke gjør at de nordiske kraftterminene faller mer enn de europeiske terminprisene.

Kilde Entelios

Kommentarer

kommentarer