Nyhetsartikkel

10 mars 2019

Været lurte alle – igjen

Varmerekorder i februar gir et unormalt stort fall i strømprisen. Men det høye utgangspunktet fra januar gjør at den likevel lander høyere enn snittet.

Kraftkommentar ved Entelios

Markedet stålsatte seg for sprengkulde og skyhøye priser, men i februar kom varmen – og prisfallet: Etter nesten-rekordhøy strømpris i januar med 53,78 €/MWh, falt den nordiske systemprisen for februar til 45,86 €/MWh. Det er et fall på hele 7,92 €/MWh – og et tilsvarende prisfall har kun skjedd to ganger tidligere i historien.

Men siden utgangspunktet var det høye prisnivået i januar, betyr ikke det kraftige fallet at prisen landet på et nevneverdig lavt nivå.

Februar ble rekordvarm
Varmebølgen kom som en overraskelse på de fleste. Værprognosene for februar meldte lenge om kaldere vær enn normalt, men det stikk motsatte skjedde. Temperaturene ble langt høyere enn vanlig for årstiden, over store deler av Europa. I England noterte meteorologene hele 21 grader i februar, nøyaktig ett år etter at den brutale kuldebølgen «Beast from the east» drev energiprisene rett til værs.

Prisene for februar var lenge ventet å havne på omlag 60 €/MWh, men uten høyt forbruk og med noe nedbør, ble den faktiske prisen langt lavere. Og det er billig import fra Tyskland som forklarer noe av fallet.

Nordisk pris lå over tysk pris
Den tyske strømprisen for februar ble nemlig lavere enn den nordiske, og endte på 42,82 €/MWh i februar. Prisfallet fra nyttår ble på hele 37 prosent i det tyske markedet. Og siden kraftbørsene sender varene i retning av den høyeste prisen, skapte prisforskjellen import av strøm til Norden gjennom februar.

Kullkraften faller
Faktorene som spilte inn på februars lave strømpriser ble altså mangefasetterte: Et overraskende mildvær på kontinentet, pluss perioder med mye vind som holdt turbinene i gang, samt et markert fall i både gasspriser og kullpriser.

Kullprisen i det nordeuropeiske markedet har falt med omlag 25 prosent siden i høst, mens gassprisen har blitt kuttet med hele 40 prosent. Noe av årsaken til droppet i kullprisen handler om utslippskvotene for CO2, som skal regulere bruken av utslippskrevende energikilder. Prisen på disse kvotene la seg 1,5 Euro under snittet for januar, mye på grunn av lavere kraftproduksjon som følge av lavere strømforbruk. Når det relativt sett produseres mer gasskraft enn kullkraft, reduseres utslippene, og dermed også bruken av kostbare klimakvoter.

Handelskrigen mellom øst og vest bidrar også til å dempe prisene, sammen med den pågående usikkerheten rundt Brexit-prosessen. Men ingen er i tvil om hvem som fikk hovedrollen i energimarkedet i februar: Det var været, som er mer uforutsigbart enn noen gang.

Om Entelios 
Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Kjernevirksomheten er styring av og handel med fornybar energi i det norske, nordiske og europeiske elektrisitetsmarkedet på vegne av våre kunder.

  • Entelios har 120 ansatte fordelt på 8 lokasjoner (Oslo, Arendal, Kristiansand, Stockholm, Gøteborg, Berlin, Munchen og Zurich)
  • I Norden har Entelios ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
  • Selskapet tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere.
  • Entelios er et heleid datterselskap av Agder Energi AS

Kommentarer

kommentarer