Nyhetsartikkel

24 februar 2019

Strømprisen faller videre

Strømprisen faller videre og nærmer seg nå mer normale nivåer for årstida.

Av Entelios

Spotprisen har falt rundt 10 prosent i uken de siste tre ukene og terminprisen for neste år har falt 15 prosent siden slutten av januar.

Strømprisen fortsetter nedover
De milde temperaturene gjør at etterspørselen i Norden er på langt lavere nivåer enn hva som er normalt. Forbruksnivået er nå mer likt det vi pleier å se rundt påsketider. Dette er veldig ulikt det markedet forventet tidligere i år, da februar så ut til å skulle bli iskald. Samtidig som de milde temperaturene bidrar til å bedre ressurssituasjonen i Norden, ser vi store bevegelser i strømkontraktene.

Balansering med prisene i Europa
På kontraktene nærmest i tid kan vi se hvordan markedet priser inn balansen i Norden med Europa. Kraftflyten går i retning av området med høyest pris. Tidligere i år priset markedet inn høyere pris i Norden enn i Tyskland, noe som resulterte i import av strøm til Norden. Etter værendringen i februar, har dette fremtidsbildet endret seg. Prisene i Norden ligger nå under de tyske prisene, og dermed forventer markedet eksport av strøm igjen.

Differansen mot Tyskland er en av faktorene som gjør at de nordiske prisene faller. Samtidig synker også prisene i Europa. Lavere kull – og CO2-pris gir også et lavere prisnivå i Tyskland. Dette gjør at fallet i de nordiske prisene blir større.

Kilde: Entelios

Kommentarer

kommentarer