Nyhetsartikkel

15 februar 2019

Nettleien øker fra 2018 til 2019, men økningen avdempes av reduksjon i elavgiften

For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år, var den gjennomsnittlige nettleien inkludert avgifter 0,99 prosent høyere i januar i år enn på samme tid i 2018.

Av Informasjonsavdelinga, NVE

Tallene vi har hentet inn fra nettselskapene viser at fra 2018 til 2019 har den gjennomsnittlige nettleien økt med 4,05 prosent, fra 29,24 øre/kWh til 30,43 øre/kWh uten skatter og avgifter. I samme periode har endringen i konsumprisindeksen vært 3,5 prosent.

Inkludert skatter og avgifter har nettleien økt med 0,99 prosent, fra 55,34 øre/kWh til 55,89 øre/kWh. For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh tilsvarer dette en økning på 109,56 kr per år sammenlignet med året før.

Målt i reelle verdier reduseres nettleien for en husholdning med 2,41 prosent. Bakgrunnen for dette er reduksjonen i elavgiften fra 16,58 til 15,83 øre/kWh. I reelle verdier økte nettleien uten avgifter med 0,54 prosent i samme periode.

– Nettleien har økt jevnt siden 2016. Den øker også fra 2018 til 2019, men økningen flater litt ut sammenlignet med de tre foregående årene. Fra i fjor til i år er det hovedsakelig reduksjonen i forbruksavgiften som påvirker nettleien mest, og som gjør at nettleien inkludert skatter og avgifter faktisk er lavere i reelle verdier fra et år til det neste for første gang siden 2012, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i NVE.

2018
(øre/kWh)
2019    (øre/kWh) Endring
(%)
Nominell Reell* Nominell Reell*
Nettleie ekskl. skatt og avgift 29,24 30,36 30,43   4,05   0,54
Nettleie inkl. skatt og avgift 55,34 57,27 55,89   0,99 – 2,41
Elavgiften 16,58 17,16 15,83 – 4,52 – 8,29

*Tolvmånedersendring KPI desember 2018 er 3,5% (SSB)

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer