Nyhetsartikkel

10 januar 2019

Går mot prisrekord i 2019

Vi har lagt bak oss et strøm-år som har satt flere rekorder.

Kraftkommentar av Entelios

Det gikk inflasjon i værrekorder, men hovedårsaken til at 2018 fikk de høyeste strømprisene siden 2011, er den kraftige oppgangen i råvarepriser internasjonalt. På grunn av den svake valutaen, har svensker og nordmenn opplevd den høyeste systemprisen siden 2010 i lokal valuta.

For 2019 fortsetter prisoppgangen. Markedet har priset inn at strømprisen i 2019 skal bli nesten 10 prosent høyere enn i 2018. Det er høyere enn i 2011, men det tørre og kalde året 2010 vil fremdeles stå som året med de høyeste prisene, målt i euro. For nordmenn som betaler sin strømregning i norske kroner derimot, har markedet priset inn at 2019 vil bli dyrere enn 2010, og dermed det dyreste året i kraftmarkedet noen sinne.

Vannmagasinene i Norge er nesten på normale nivåer, mens det i Sverige mangler noe vann. Mengden snø i fjellet er det som skal gi oss vannkraft til våren og sommeren. Her er nivåene langt under normalt. Dette tolkes til at markedet mangler volum på tilbudssiden slik situasjonen er nå. Dermed priser markedet de nordiske prisene tettere på de europeiske prisene.

I Europa har den kraftige oppgangen i råvarepriser gjennom fjoråret preget kraftprisene. Oljeprisen er korrigert mye ned, og vi må tilbake til sommeren 2017 for å finne lavere priser. Kull- og CO2-prisen, som er de viktigste prisdrivere for europeiske kraftpriser, er også korrigert, men ligger fremdeles på relativt høye nivåer. Sammen med lignende bevegelser i gassprisen, holder dette de europeiske kraftprisene på fortsatt høye nivåer, noe som har stor innflytelse på Norden så lenge den hydrologiske situasjonen viser et underskudd.

Kilde: Entelios

Kommentarer

kommentarer