Nyhetsartikkel

03 januar 2019

Tyske strømkunder fikk betalt for å bruke elektrisitet i julen

Strømprisen falt under null i Tyskland i julen. Det betyr at forbrukerne fikk betalt for å bruke elektrisitet.

Dette skjer fordi produksjon av ren fornybar energi – først og fremst vind og sol – overgikk etterspørselen.

Den store ulempen med vind- og solenergi er at den vokser og avtar med vind og solskinn, og ikke som svar på når kraften trengs mest. Batterilagringskapasiteten er ennå ikke avansert nok til å absorbere all overskuddsproduksjon. Og siden eldre kraftverk som kjører på fossile brensel bruker lang tid å redusere elektrisitetsproduksjon, er de ikke i stand til å reagere raskt nok på den skiftende forsyningen.

-I likhet med de fleste kraftsystemer ble Tysklands designet for å matche produksjonen til etterspørsel. Imidlertid har vi nå teknologi som ikke kan produsere i henhold til etterspørselen, men produserer i henhold til været, sier Tobias Kurth, administrerende direktør for Energy Brainpool, et konsulentfirma i Berlin ifølge Distriktsenergi.

Hvordan kunne dette skje?
Tyskland har investert over 1600 milliarder kroner i fornybar kraft de siste tiårene, først og fremst vind og sol. Dette tilsvarer hele det det norske bruttonasjonalproduktet. Når strømforbruket er lavt – for eksempel i høytider og helger – og det samtidig blåser mye eller er sterk sol, pumper landets kraftverk mer strøm inn i nettet enn forbrukerne og næringslivet trenger. Den enorme investeringen har nå en uventet effekt – strømkundene blir nå betalt for å bruke strøm i perioder.

Kraftprisene falt under null den 24. desember og første delen av romjulen på EPEX Spot, en stor europeisk kraftbørs. Effekten av lav etterspørsel, uvanlig varmt vær og sterk vind ga et overskudd av kraft i nettet. ifølge EPEX Spot falt strømprisen i Tyskland under null mer enn 100 ganger i 2017- noe som altså betyr at kunder blir betalt for å bruke strøm.

Den 24. desember ble fabrikker og andre storforbrukere av strøm betalt mer enn 50 euro per megawatt-time som de brukte.

Det er viktig å merke seg at Tysklands strømselskaper ikke betaler penger direkte inn på strømkundenes konto. I stedet fører perioder med negativ pris til lavere strømregninger i løpet av et år.

Vindkraft er i særlig grad påvirket av endringer i værmønstret. Gigantiske vindturbiner produserer i gjennomsnitt 12 prosent av Tysklands kraft, men på vindfulle dager kan de generere flere ganger dette tallet. Kull- og kjernekraftverkene er ikke i stand til å redusere sin kraftproduksjon hurtig nok, og dermed oppstår det betydelig overproduksjon med påfølgende negative priser. Til tider er Tyskland i stand til å eksportere overskuddsproduksjon til nabolandene, og dette bidrar til å balansere markedet.

En sentral utfordring for overgangen til fornybar energi
-Tradisjonelle kraftnett – som i Europa hovedsakelig baserer seg på fossilt brensel – er utformet slik at produksjonen samsvarer med etterspørselen. Men fornybar energiteknologi er ennå ikke utviklet for å produsere etter behov, siden energiproduksjonen er en funksjon av været. Når det blåser mye eller er sterk sol, genereres det mye strøm, men all overskuddskraften er vanskelig å lagre. Batteriteknologien er ikke avansert nok til å fullt ut tilpasse forsyningen til nettet.

Det er en av de viktigste utfordringene i overgangen til fornybar kraft, forteller Tobias Kurth, administrerende direktør i Energy Brainpool.

Fornybar energi vil utgjøre 40% av den globale kraftproduksjonen innen 2040
Siden lagringsteknologien er langt mindre effektiv enn produksjonen av sol- og vindkraft, er det sannsynlig at denne negative prissituasjonen vil oppstå igjen. I så fall må strømleverandørene og myndigheten trolig gi incentiver til at forbrukere og næringsliv øker strømforbruket når prisene blir negative.

Det haster med å løse ulikevekten mellom tilbud og etterspørsel, siden produksjonen av fornybar energi vokser raskt, drevet av fallende teknologikostnader og statlige subsidier.  Det internasjonale energibyrået anslår at fornybar energi vil utgjøre 40% av den globale kraftproduksjonen innen 2040. I de neste fem årene vil andelen elektrisitet generert av fornybare energikilder verden over vokse raskere enn noen annen energikilde.

Kilde: Distriktsenergi

Kommentarer

kommentarer