Nyhetsartikkel

19 desember 2018

NVE vurderer datostopp i Sverige til å være best for den norsk-svenske elsertifikatordningen

NVE anbefaler at de markedsbaserte prinsippene for elsertifikatordningen videreføres, og at det bør innføres en datostopp i 2030 i Sverige. Dette er hovedkonklusjonen i NVEs anbefalinger til «Kontrollstasjon 2019», som ble overlevert til Olje- og energidepartementet tirsdag.

Anbefalingen om datostopp betyr at svenske anlegg kan godkjennes for elsertifikater hvis de settes i drift innen utgangen av 2030, på samme måte som norske anlegg kan få elsertifikater hvis de settes i drift innen utgangen av 2021. NVE og Energimyndigheten i Sverige har samme anbefaling.

– Elsertifikatordningen har klart å få frem ny fornybar kraft til en lav kostnad for strømkundene. De siste årene har vi sett en fantastisk teknologiutvikling i vindkraftbransjen. Den omfattende utbyggingen og investeringsviljen vi ser nå i både Norge og Sverige, tilsier at elsertifikatordningen ikke lenger er styrende for all ny fornybar kraftproduksjon, sier Anne Britt Leifseth, konstituert vassdrags- og energidirektør.

Strømkundene finansierer elsertifikatordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen.

Lovendring kun i Sverige

Arbeidet med kontrollstasjonen er gjennomført i tett samarbeid mellom NVE og Energimyndigheten. Arbeidet er innrettet slik at en svensk lovendring kan tre i kraft innen 31. desember 2020.

Denne kontrollstasjonen legger ikke opp til lovendringer på norsk side, og den norske datostoppen i 31. desember 2021 ligger fast.

Last ned den norske og den svenske rapporten

NVE overleverer sine anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen til Olje- og energidepartementet i dag. Oppdraget er utført som en del av Kontrollstasjon 2019 i den felles norsk-svenske elsertifikatordningen, og har frist 20.desember 2018.

OED sender den norske rapporten ut på ekstern høring og alle parter inviteres til å gi sine innspill.

Energimyndigheten har fått et eget oppdrag som de skal svare ut til sitt Miljö- och energidepartement, med samme frist. Energimyndighetens anbefalinger leveres og offentliggjøres samtidig som NVEs rapport. Miljö- och energidepartementet sender den svenske rapporten ut på ekstern høring og alle parter inviteres til å gi sine innspill.

 

Last ned kontrollstasjonsrapporten med NVEs anbefalinger.

Last ned Energimyndighetens rapport.

Mer informasjon om elsertifikater og tidligere kontrollstasjoner finner du på NVEs nettsider.

Kommentarer

kommentarer