Nyhetsartikkel

03 desember 2018

Varsel om inntektsrammer for 2019

NVE varsler inntektsrammer for 2019. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til 17,6 mrd. kr. Dette er en økning på 4 prosent sammenlignet med varsel for 2018, opplyser NVE.

Inntektsrammen til Statnett er ikke helt klar enda, men vi har beregnet kostnadsgrunnlaget deres til 7,6 mrd. kr for 2019.

Beregningen er basert på følgende forutsetninger:

  • Referanserente (med foreslåtte endringer i WACC-modell): 5,82 %
  • Referansepris på kraft: 384,4 kr/MWh
  • KPI2017/2019: 1,045 (til justering av KILE-kostnad)
  • KPI-lønn2017/2019: 1,062 (til justering av D&V-kostnad)

Bransjens faktiske kostnader i 2017 var 1,2 mrd. kr lavere enn det som ble lagt til grunn ved vedtak om inntektsrammer for 2017. Dette beløpet blir trukket fra inntektsrammen i 2019.

Mer informasjon om varsel om inntektsrammer for 2019

Under «Relevant informasjon» finnes infoskriv som beskriver prosessen med beregning av kostnadsnorm og inntektsrammer, og en veiledning som beskriver hvilke data vi henter fra eRapp og hvordan disse brukes. I tillegg publiserer vi data og resultater fra de sammenlignende analysene, og aggregerte verdier fra TEK.

For de som ønsker å gjøre egne beregninger i R, har vi nå lastet opp ny versjon av scriptene til GitHub. Mer informasjon om beregning av inntektsrammer i R finner dere her.

Frist for merknader: 15. februar 2019

Merknader til dette varselet merkes 201709440 og sendes til oss på nve@nve.no innen 15. februar 2019.

Vedtak om inntektsrammer for 2019

Vi vil fastsette endelig vedtak om inntektsramme for 2019 i februar 2020. Vedtaket vil skille seg fra varselet da vi oppdaterer verdier for referanserente, referansepris på kraft og inflasjon. Vi korrigerer også eventuelle feil i data vi er blitt kjent med i forkant av vedtaket, dette kan bidra til at vedtaket blir noe forskjellig fra inntektsrammen vi nå har varslet.

Særlige merknader til beregning av inntektsrammer for 2019

Oppdatert WACC-modell for referanserente

Inntektsrammeberegningene er basert på en referanserente beregnet etter foreslåtte endringer i WACC-modellen. Du kan lese mer om referanserenten her, og lese mer om våre foreslåtte endringer i WACC-modellen her.

Selskapsskatt er foreslått endret til 22 prosent

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2019 foreslått å redusere selskapsskatten fra 23 til 22 prosent. Vi har ikke tatt hensyn til dette forslaget ved beregning av referanserenten. Reduksjon i skattesatsen vil føre til en reduksjon av den varslede referanserenten fra 5,82 til 5,77 prosent.

Kommentarer

kommentarer