Nyhetsartikkel

26 november 2018

Ser også på forsyningen til Svalbard

Vindkraft fra Finnmark foreslås som kilde til en utslippsfri strømforsyning på Svalbard. Hydrogen basert på vindkraft er nøkkelen.

Det er initiativet Næring og Nett i Nord, med Statnett, Statkraft, Gassco, Petoro, Avinor og Enova, som er opphavet til den nyskapende ideen om framtidig strømforsyning til Svalbard.

Forslaget, som er utviklet av Statkraft, innebærer å lagre vindkraften som hydrogen eller ammoniakk, for så å transportere den til Svalbard for bruk i energiforsyningen. Dersom Olje- og Energidepartementet ønsker å få utredet løsningen videre, vil en gruppe bestående av Statnett, Statkraft, Varanger Kraft, Yara og Sintef gjennomføre en mulighetsstudie på dette.

 

– Med så store vindressurser i den nordligste regionen og et manglende marked for kraften, så vi en mulighet for en løsning knyttet opp mot Svalbard som må ha en ny løsning på strømforsyningen, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett. – Med bruk av vind fra Finnmark vil vi kunne få en utslippsfri løsning for Svalbard, presiserer Lont. -Vi har fremlagt forslaget for departementet, så får vi se om de ønsker å gå videre med idéen.

-Hydrogenproduksjon kan være driveren for videre vindkraftproduksjon i regionen, og omdanning av fornybar energi til kjemisk lagret energi har potensiale til å bli en ny energinæring i nord, avslutter Lont. –Også utover Svalbardprosjektet.

Se link til rapport, som er fremlagt Olje- og Energidepartementet. Det er Statkraft som har fremmet forslaget på vegne av N3.

 

Kommentarer

kommentarer