Nyhetsartikkel

09 november 2018

Politisk drama i KrF – lik nettleie inn i regjeringsforhandlingene?

KrF har valgt å satse på å komme i regjering med Høyre og Frp. Vil KrF fortsatt stå for lik nettleie?

Valget KrF falt ned på, i retning den sittende regjeringen og høyresiden i politikken betyr en dreining av politikken bort i fra tanken om lik nettleie. Her er det sentralisering, fusjoner og større enheter som står på agendaen, skriver daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi på organisasjonens nettsider. .

Det var ikke Hareides valg og det var ikke valget til Tore Storehaug, mannen bak forslaget om lik nettleie. Men det ble KrFs valg.

For det tilfelle at saken ikke blir gjenstand for diskusjon i KrF sitt videre regjeringsløp, må det erkjennes at det på kort sikt blir en krevende sak å løfte lik nettleie politisk og vinne fram med en endring.  Da tror vi at det må jobbes mer langsiktig og at vi må gjøre det vi kan for å få saken på agendaen fram mot neste stortingsvalg. Vi gir oss ikke, lover Lockert.

Det er også en mulighet for – om ikke så stor – at forhandlingsutvalget til KrF ikke når fram til et resultat med regjeringen og dermed at KrF må søke samarbeid i retning venstresiden i politikken likevel, påpewker Lockert.

Kommentarer

kommentarer