Nyhetsartikkel

05 oktober 2018

Prisoppgang tross vått høstvær

På tross at vi har lagt bak oss to søkkvåte måneder som har snudd et stort underskudd i ressurssituasjonen til en normalsituasjon, så stiger prisene i det nordiske kraftmarkedet. Årsaken finner vi utenfor Norden.

Av LOS Energy

Globale impulser
Selv om det nordiske kraftmarkedet er et lokalt marked for våre fire land i nord, er det globale impulser som påvirker den prisen som settes i markedet. Utveksling med Europa gjør at forhold som påvirker i for eksempel Tyskland har stor betydning for hvilken kraftpris vi kan vente oss her i Norden.

Kullkraftverkene i Tyskland handler råstoff i et globalt marked. De handler i prinsippet det samme kullet som kunne gått til å produsere strøm i Beijing. Gass på den andre siden, har i mange år vært et lokalt Europeisk marked, men med flytende LNG så har også dette markedet blitt globalt. Så lenge Asia øker sin appetitt for energi, vil det ha påvirkning på de energipriser som settes i Europa. Så lenge den økonomiske veksten i Asia fortsetter, vil appetitten for energi være der.

Utslippsrettighetene for CO2 er fremdeles et lokalt Europeisk marked. Oppgang i prisen for utslipp av CO2 kan sies å være den største enkeltfaktoren for oppgangen i europeiske kraftpriser. Siden nyttår har prisen tredoblet seg, fra € 7/tonn, til € 21/ tonn. CO2 kan kanskje forklare halvparten av prisoppgangen i terminmarkedet i Tyskland, og er dermed også en stor del av forklaringen på prisoppgangen i Norden.

Det er fremdeles våte varsler fremover, så det er ventet at ressursbalansen skal bedre seg ytterligere fremover.

Kilde: LOS Energy

Kommentarer

kommentarer