Nyhetsartikkel

26 september 2018

NVE vedtar tvangsmulkt for 98 nettselskap for manglende tilpasning til Elhub

NVE har vedtatt tvangsmulkt for nettselskap som ikke har innfridd krav til aktørgodkjenning og datakvalitet ved migrering til Elhub. De 98 selskapene må rette opp avvik snarest for å redusere risikoen for forsinkelser og kostnadsøkninger i Elhub-prosjektet.

Tvangsmulktene, som er fra 5000 kroner til 15 000 kroner per dag, vil virke fra og med 23. oktober 2018 dersom avvikene ikke blir rettet.

– Dersom nettselskapene ikke gjennomfører nødvendig kvalitetssikring av egne systemer og sikrer god datakvalitet, øker risikoen for at Elhub ikke kan settes i drift etter planen. Ved utmåling av tvangsmulkt har vi tatt hensyn til at nettselskap som ikke gjennomfører nødvendige forberedelser til Elhub, kan medføre økte kostnader for både strømkundene og bransjen, sier Ove Flataker, direktør i NVE.

Elhub skal settes i drift 18. februar 2019. Løsningen, som utvikles av Statnett, skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier for strømforbruk og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg.

Krav om komplett rapportering ikke innfridd
– Mange selskap har gjennomført og passert krav om aktørgodkjenning, og mange viser at de har god datakvalitet. Likevel er det svært mange nettselskap som ikke helt har innfridd kravet om komplett rapportering av målepunkt, og det er viktig at disse nå legger inn et ekstra gir for å komme i mål, sier Flataker.

Alle selskap som ikke innfridde kravene inne fristen 1. september 2018 fikk pålegg om retting innen 13. september 2018, og nettselskapene mottok i tillegg varsel om tvangsmulkt. Av de som mottok varsel om tvangsmulkt, har nå 98 nettselskap fått vedtak om tvangsmulkt.

Tvangsmulkten er på kr 15 000 per virkedag for store selskap med over 100 000 målepunkt, mulkten for mellomstore selskap er på kr 10 000 per virkedag, mens små nettselskap med under 10 000 målepunkt må betale kr 5 000 per virkedag. Selskap med bare små avvik på datakvalitet er ilagt lavere tvangsmulkter.

Se liste over selskapene som er ilagt tvangsmulkt, nederst i saken.

Krav til nettselskapene
Innen 1. september 2018 skulle nettselskap og kraftleverandører ha lastet opp migreringsfiler til Elhub med data som tilfredsstilte spesifiserte kvalitetskrav. Selskapene skulle også ha gjennomført aktørgodkjenning i Elhub som innebærer at hvert selskap tester at deres systemer kan kommunisere og gjennomføre forretningsprosesser i Elhub.

Det var også krav til nettselskapene om komplett rapportering av alle målepunkt. Dette er viktig informasjon som må være korrekt i Elhub. Spesielt er målepunktene knyttet til produksjon og utveksling kritisk for Elhub siden de utgjør grunnlaget for profil- og balanseavregning i kraftmarkedet.

Nettselskapene bes kontakte Elhub straks for å avtale tidspunkt for retting av avvik, og oppfordres til å rette opp avvik så raskt som mulig.

Løpende status for migrering og aktørgodkjenning
Selskapenes status knyttet til datamigrering kan følges løpende her:

https://elhub.no/test-og-migrering/siste-aktorstatus/aktorstatus-m10-migrering/

Selskapenes status til aktørgodkjenning kan følges løpende her:

https://www.ediel.no/Portal/Milestone/Report/ELHUB_AGT_RUN1

 

Nettselskap som har fått vedtak om tvangsmulkt ved M10 i migreringsprosjektet for Elhub:
Agder Energi Nett AS
Aurland Energiverk AS
Austevoll Kraftlag SA
Bane NOR
Bindal Kraftlag SA
BKK Nett AS
Dalane Nett AS
Drangedal everk KF
Eidsiva Nett AS
Elkem AS
Eneas Energy AS
Etne Elektrisitetslag
Finnfjord AS
FITJAR KRAFTLAG SA
Fjelberg Kraftlag SA
Flesberg Elektrisitetsverk Nett AS
Forsand Elverk
FOSEN NETT AS
Fusa Kraftlag SA
Glitre Energi Nett AS
Gudbrandsdal Energi Nett AS
Hafslund Nett AS
Hallingdal Kraftnett AS
Hardanger Energi AS
Haugaland Kraft Nett AS
Helgeland Kraft Nett AS
Hurum Nett AS
Hydro Aluminium AS
Høland og Setskog Elverk
Hålogaland Kraft Nett AS
Jæren Everk KF i Hå
Kragerø Energi AS
Krødsherad Everk KF
Kvam Kraftverk AS
Kvinnherad Energi AS
Kvænangen Kraftverk AS
Luostejok Kraftlag
Lyse Elnett AS
Meløy Energi AS
Midtkraft Nett AS
Midt-Telemark Energi AS
Modalen Kraftlag SA
MØRENETT AS
Nesset Kraft AS
Nordkraft Nett AS
Nordkyn Kraftlag SA
Nordlandsnett AS
Nordmøre Energiverk AS
Nord-Salten Kraft AS
Nord-Østerdal Kraftlag
Nore Energi AS
Norgesnett AS
Norske Skog Skogn AS
Notodden Energi Nett AS
NTE Nett AS
Odda Energi AS
Oppdal Everk AS
Orkdal Energinett AS
Otra Kraft DA
Rakkestad Energi AS
Rauland Kraftforsyningslag sa
Rauma Energi AS
Repvåg Kraftlag SA
Ringeriks-Kraft Nett AS
Rollag Everk Nett SA
Røros E-verk Nett AS
SFE Nett AS
Sira Kvina kraftselskap
Skagerak Kraft AS
Skagerak Nett AS
Sodvin Nett AS
Sognekraft AS
Stange Energi Nett AS
Statnett SF
Stranda Energi AS
Stryn Energi AS
Suldal Elverk KF
Sunndal Energi KF
Sunnfjord Energi AS
Svorka Energi AS
Sykkylven Energi AS
Sør Aurdal Energi AS
Sør-Norge Aluminium AS
Tinfos AS
Tinn Energi as
Troms Kraft Nett AS
Trøgstad Elverk AS
Trønderenergi Nett AS
Tysnes Kraftlag AS
Uvdal Kraftforsyning SA
Vang Energiverk
Varanger KraftNett  AS
Vesterålskraft Nett AS
Vest-Telemark Kraftlag AS
VOKKS Nett AS
Voss Energi Nett AS
Ymber AS
Årdal Energi KF

Om Elhub

NVE har pålagt Statnett å utvikle Elhub. Løsningen skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg. Elhub skal etter planen settes i drift 18. februar 2019.

Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS) som skal installeres hos alle strømkunder innen utgangen av året.

Se også www.elhub.no

Kommentarer

kommentarer