Nyhetsartikkel

23 august 2018

Eniig etablerer fiberbredbåndspulje på 150 millioner kr.

For de yderområder hvor private og erhvervsdrivende stadig døjer med dårlige bredbåndsforbindelser lancerer Eniig nu en afgrænset og øremærket fiberbredbåndspulje på 150 millioner kr.

Af Informationsafdelingen, Dansk Energi

Midlerne kan bruges til etablering af fibernet i de områder som Eniig favner, hvor der ikke kan udrulles på rent kommercielle vilkår.

I mange småbyer går borgere sammen i forsøget på at opgradere deres lokalsamfund teknologimæssigt med fibernet. Mange af disse kan nu få hjælp gennem tilskud fra Eniigs nye fiberbredbåndspulje, som over de næste tre år vil bestå af 150 millioner kr.

– Som kundeejet andelsselskab har vi i Eniig en særlig forpligtelse til at varetage ejernes – kundernes – interesser. Vi har en målsætning om at medvirke til at understøtte digitaliseringen i vores markedsområde. Som moderne andelsselskab skal vi være i stand til også at tænke langsigtet og skabe merværdi for kunderne længere end bare to-tre år ud i fremtiden. Og det har vi stor opbakning til hos vores andelshavere, fortæller Martin Romvig, som er adm. direktør i Eniig.

Eniigs udbredelse af fibernet – som er på cirka 110.000 kunder i det jyske – vokser år for år, og strategien er klar; Er der tilstrækkelig tilslutning i et nyt område, kommer Eniig med gravemaskinerne og foretager efterfølgende installationerne. Denne del af fiberforretningen bliver der ikke ændret på med den nye pulje.

Eniigs fiberbredbåndspulje bringes i spil som tilskud i områder, hvor interessen for fibernettet er så stor, at lokale ildsjæle og fiberambassadører kan få garanti for det nødvendige antal tilslutninger. Her kan Eniigs fiberbredbåndspulje i kombination med øget egenbetaling være med til at gøre en forskel for et stort antal kunder, som ellers kunne spejde langt ud i fremtiden efter hurtigt internet.

Udbredelse af fibernet i landdistrikterne er i toppen i Europa, og det takket være energiselskabernes mangeårige udrulning, lyder det fra Dansk Energi:

– Dækningen med fibernet i de danske landdistrikter er i europæisk topklasse og med tiltag som øremærkes de områder, hvor det ellers kan være en udfordring at sikre dækningen, er vi som branche med til at løfte en kæmpe samfundsopgave med at binde Danmark digitalt sammen. Udbredelsen af fibernet er et langsigtet, stort infrastrukturprojekt som vil gavne ikke blot denne men også kommende generationer. Akkurat som vi har gjort det med udbredelsen af elnettet, siger Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi.

Eniigs fiberbredbåndspulje fungerer således, at hvis en fiberinstallation i et yderområde for eksempel koster 10.000 kr. mere end en normal standardinstallation, så kan de 5.000 kr. dækkes med midler fra den nye fiberbredbåndspulje, hvilket betyder, at borgeren selv bidrager med halvdelen af ekstraudgiften.

Eniig er allerede nu gået i dialog med repræsentanter for nogle af de kundegrupper som har tilkendegivet interesse i at få fiberbredbånd til deres lokalområde med henblik på at lave de første pilotprojekter. Eniig åbner mere generelt for ansøgninger fra den nye fiberbredbåndspulje senere på efteråret 2018.

Kommentarer

kommentarer