Nyhetsartikkel

20 august 2018

Topproduksjon av solenergi har ført til at strøm kastes

Mens tørre vannmagasiner driver strømpriser i været og småskala solenergiprodusenter tjener bra, må storskala produsenter hive solenergi med dagens regler.

Dagens reglement i Norge åpner for at såkalte plusskunder, solcelleprodusenter som produserer mer enn de trenger selv, kan selge overskuddsstrøm tilbake til nettet.

Med årets ekstreme solforhold og høye strømpriser er det mange som har nytt godt av det, ifølge Teknisk Ukeblad. Men i det øyeblikket en produsent leverer mer enn 100 kilowatt til strømnettet, faller man over i en annen kategori og må betale en årlig innmatingstariff, noe som kan bli kostbart. For å unngå det, skal flere storprodusenter av solenergi ha skrudd av produksjonen av den miljøvennlige energien i sommer.

– Vi har hatt overproduksjon i deler av uka hver eneste uke i sommer. Dermed har vi vært nødt til å strupe strømproduksjonen. Og jeg synes jo det er direkte trist at vi produserer grønn strøm som ingen får glede av, sier teknisk sjef Lars Erik Olsen ved Askos fryselager i Vestby, som har Norges største solcelleanlegg på taket.

De regner med å ha kastet strøm for et sekssifret beløp i sommer.

Reguleringsmyndigheten for Energi hos NVE opplyser i imidlertid at det i juli ble vedtatt endringer i reglene for plusskunder. Det innebærer at solcelleanlegg som mater inn mer enn 100 kilowatt fra nyttår vil slippe å betale den faste innmatingstariffen på inntil 19.300 kroner, men i stedet betaler 1,3 øre per kilowattime for den strømmen som mates inn i strømnettet.

Kommentarer

kommentarer