Nyhetsartikkel

25 juli 2018

Danske myndigheter ser på modernisert regulering av forsyningssektoren

Forsyningssekretariatet sætter i en ny artikel fokus på aftalebaseret regulering som alternativ til den nuværende, mekaniske indtægtsrammeregulering med benchmarking. Det er positivt, lyder det fra Dansk Energi.

Det danske elnet forsyner kunderne med strøm 99,99 procent af tiden – og det til en konkurrencedygtig pris set i en europæisk sammenhæng. Da energisystemet er i forandring, er det dog vigtigt, at reguleringen følger med tiden, så også morgendagens elkunder kan nyde godt af en høj kvalitet til en god pris.

Derfor er det positivt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forsyningssekretariat med en ny artikel sætter fokus på aftalebaseret regulering som alternativ til den nuværende indtægtsrammeregulering med benchmarking, som alle forsyningsarter i dag enten er eller står til at skulle reguleres efter. Ligeledes har Forsyningstilsynet igangsat en erhvervs-Ph.D. om samme tema.

Aftalebaseret regulering ses i dag anvendt for forsyningsarterne el, gas og vand i Storbritannien. Her dannes selskabernes indtægtslofter for 5-8 årige perioder ud fra forventede drifts- og investeringsomkostninger samt performancekrav for for eksempel leveringskvalitet, innovation, personsikkerhed og klimatilpasning. Det centrale er, at reguleringen således er baseret på forventede omkostninger og fremadrettede performancekrav og ikke – som vi kender det i dag – på historiske omkostninger og performance. Dermed rummer aftalebaseret regulering en dynamik og fleksibilitet, så selskabernes rammer i langt højere grad flugter med samfundsudviklingen og de nye krav, der stilles til fremtidens forsyningssektor.

Selvom der for ganske kort tid siden netop er indført en revideret regulering af elnetselskaberne, er der behov for at se nærmere på egenskaberne ved alternative reguleringsformer, så vi står rustet til, at selskaberne i fremtiden får helt nye rammevilkår og skal agere i en langt mere dynamisk virkelighed end tidligere. Viceadministrerende direktør i Dansk Energi, Anders Stouge, er glad for, at både Forsyningssekretariatet og Forsyningstilsynet lægger vægt på at undersøge alternativer til den eksisterende, mekaniske regulering af forsyningssektoren:

– Det er vigtigt, at regulatorerne er på forkant med udviklingen af nye, fremadskuende reguleringsformer, der kan håndtere den virkelighed og ikke mindst fremtid, selskaberne skal operere i. Den nuværende, mekaniske regulering ud fra historiske omkostninger og performance er simpelthen ikke i stand til at skabe tilstrækkeligt robuste rammer for selskaberne på sigt. Derfor deltager vi også gerne i dialogen med regulatorerne om at udvikle morgendagens regulering, siger Anders Stouge.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer