– Urettferdig konkurranse
Europeiske myndigheter mener Google har brutt konkurransereglene ved å inngå avtaler med store mobilselskaper som blant annet HTC, Huawei og Samsung.

I disse avtalene skal selskapene ha forpliktet seg til å favorisere Googles søkemotor og Chrome-nettleser, over konkurrentenes tjenester.

Dette mener Europakommisjonen har skapt urettferdig konkurranse, ved at Googles konkurrenter er hindret fra å innovere.

Avgjørelsen til Europakommisjonen er et av stegene mot en strengere regulering av den digitale økonomien, på områder som konkurranse, personvern, skatter, og spredning av falsk informasjon og hatefulle ytringer.