Nyhetsartikkel

03 juli 2018

AIG må betale Terra-kommuner 93 millioner kroner

Forsikringsselskapet AIG er dømt til å betale åtte såkalte Terra-kommuner til sammen 93 millioner kroner i erstatning og renter, opplyser Rana kommune.

Dommen ble avsagt i Oslo tingrett mandag.

Erstatningen er for tapet på investeringer som ble gjort etter råd fra meglerforetaket Terra Securities i 2008. De åtte kommunene kjøpte amerikanske obligasjoner.

I dommen heter det blant annet at det var for høy risiko forbundet med svært kompliserte produkter, og at Terra Securities ASA ikke burde solgt disse til kommuner, og at salget ikke burde vært gjennomført.

«Det var forutsatt solgt til institusjonell eller sofistikert institusjonell investor. Kommunene kommer ikke i en slik gruppe», skriver tingrettsdommer Dagfinn Grønvik.

Dette får Terra-kommunene i erstatning

Hattfjelldal: 8,9 millioner

Hemnes: 8,4 millioner

Narvik: 13,2 millioner

Rana: 14,9 millioner

Bremanger: 17,2 millioner

Haugesund: 12,7 millioner

Kvinesdal: 7,1 millioner

Vik: 10,4 millioner

Hattfjelldal kommune i Nordland er tilkjent sakskostnader i saken på vegne av de åtte kommunene.

Terra-kommunene Vik, Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik og Rana har krevd til sammen 934 millioner kroner. I tillegg har Citigroup Global Markeds Limited meldt inn krav på 128 millioner kroner, mens Jernbygg AS og Akershus interkommunale pensjonskasse til sammen krever 99 millioner kroner.

Terra-saken har allerede vært innom rettssystemet i flere omganger. I 2015 inngikk sju Terra-kommuner en forliksavtale med DNB og slapp unna deler av tapet sitt.

Bakgrunnen for saken var at åtte norske kraftkommuner tapte store summer da de investerte fremtidige inntekter etter råd fra meklerne i Terra Securities. I en dom fra Borgarting lagmannsrett ble forsikringsselskapet ACE European Group Limited dømt til å betale de åtte kommunene 50 millioner kroner i erstatning, samt forsinkelsesrenter, noe som til sammen utgjorde omtrent 80 millioner kroner. Kommunene gikk til sak mot forsikringsselskapet til Terra Securities, etter at meglerselskapet gikk konkurs.

Fakta om Terra-saken
* Åtte norske kraftkommuner lånte penger med sikkerhet i framtidige kraftinntekter og investerte pengene i obligasjoner gjennom meglerfirmaet Terra Securities.

* De åtte kommunene er Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Narvik i Nordland, Bremanger og Vik i Sogn og Fjordane, Kvinesdal i Vest-Agder og Haugesund i Rogaland.

* Terra Securities ble slått konkurs 28. november 2007. Kommunene har fremmet krav om til sammen nær 1,5 milliarder kroner i boet etter meglerfirmaet, men har så langt ikke fått noe ut av boet.

* De åtte kommunene besluttet i september 2008 å trekke långiverne DNB og Depfa Bank til ansvar gjennom å slutte å betale på lånene. Kommunenes påstand var at bankenes utlån til Terra-investeringene er i strid med kommuneloven, som bankene har et selvstendig ansvar for å forholde seg til.

* Narvik og Haugesund kommune fikk i en rettsavgjørelse i London i oktober 2009 redusert sin gjeld til irske Depfa Bank med 88 millioner kroner.

* Sju av kommunene sto sammen med boet i Terra Securities bak et søksmål mot Terras eier, amerikanske Citigroup. Haugesund var ikke med på dette søksmålet. En domstol i New York avviste i april 2013 saken mot Citigroup. Avgjørelsen ble anket, men 18. februar 2014 fikk Citigroup medhold også i ankesaken.

* I juni 2014 inngikk Terra-kommunene forlik med DNB, en avtale som innebærer at kommunene kun måtte betale inn 650 millioner kroner – halvparten av det opprinnelige kravet. Banken godtok dermed et regnskapsmessig tap på 159 millioner kroner.

* Kommunene gikk til sivil sak mot Terra Securities’ forsikringsselskap, ACE European Group Limited, med krav om 100 millioner kroner i erstatning. Kommunene fikk medhold i Oslo tingrett, og i ankesaken avgjorde Borgarting lagmannsrett i april 2016 at ACE skulle betale kommunene 50 millioner kroner pluss renter, til sammen omtrent 80 millioner kroner.

* Kommunene gikk også til sak mot forsikringsselskapet AIG Europe Limited, der Terra-Gruppen hadde tegnet en styreansvarsforsikring. Mandag avgjorde Oslo tingrett at AIG må betale de åtte kommunene 50 millioner i erstatning. I tillegg må selskapet betale forsinkelsesrenter for ti år, noe som beløper seg til rundt 43 millioner kroner.

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.

Kommentarer

kommentarer