Nyhetsartikkel

02 juli 2018

La fram konkrete forslag til utjevning av nettleien

Distriktsenergi, KS Bedrift og Kraftfylka møtte sist onsdag embetsverket i Olje- og energidepartementet og la fram to alternative modeller for utjevning av nettleien.

Av Distriktsenergi

-Vi presenterte to gode og gjennomarbeidede løsninger som vi har tro på får gjennomslag i departementet. Nå skal embetsverket finlese forslaget vårt og så håper vi statsråd Søviknes vil møte oss til høsten. Jeg tror at statsråden vil se at det vi har lagt fram er svar på det Stortinget har bedt om.  Dette er en viktig kampsak som jeg har tro på at vi vinner fram med, sier Knut Lockert i Distriktsenergi.

Her kan du lese notatet og rapporten som ble overlevert departementet.

Flertall i Stortinget
Et samlet Storting ba i mars 2018 regjeringen om å utrede modeller for utjevning av nettleien i Norge. Kravet fra Stortinget kom etter massiv misnøye med dagens ordning, der det er store ulikheter i nettleien avhengig av hvor du bor.  Særlig er det blitt reagert på at områder med mye kraftproduksjon har av landets høyeste nettleie, mens bynære strøk med lang avstand til produsentene har billigere nettleie.

På tide at Søviknes snur
Arbeiderpartiet som er en del av flertallet på Stortinget i denne saken, har gjort det klart at de ikke vil akseptere at Olje- og energiministeren går imot stortingsflertallet som krever likere nettleie. Det sier Stortingsrepresentant Else-May Botten til distriktsenergi.no.

-Lik nettleie er en sak som regjeringen kommer til Stortinget med nå i høst. Hva tror du blir utfallet av den saken?

-Jeg tror vi kommer mye nærmere en likhet. Dette presser seg fram siden vi har et stort flertall i Stortinget for likere nettleie. Vi som bor ute i distriktene finner oss ikke i det at vi må betale mer bare for å ha tilgang til strøm. En ting er prisen på det du bruker, men det som oppfattes veldig urettferdig er at det er så store prisforskjeller i nettleien mellom Oslo på den ene siden og blant andre Møre og Romsdal, Sogn- og Fjordane og Nord-Trøndelag, sier Else-May Botten. Hun sitter sentralt i energi- og miljøkomiteen på Stortinget der hun er nestleder for Arbeiderpartiets fraksjon.

-Så Ap finner seg ikke i at olje- og energiminister Terje Søviknes kommer med et svar som dere ikke blir fornøyde med.

-Nei, for det er et flertall i Stortinget mot det statsråden står for, og det forslaget Søviknes har kommet med er dårlig utredet. Det er for dårlig arbeid rett og slett og det er på tide for ham å snu, sier hun.

To modeller
-Distriktsenergi, KS Bedrift og Kraftfylka har på den bakgrunn sett på alternative modeller for utjevning av nettleien og har falt ned på to alternative løsninger vi anbefaler at det ses nærere på, sier Lockert.

-Den første modellen er basert på frimerkeprinsippet.  Denne innebærer at det betales samme nettleie uavhengig av hvor man bor. Den andre modellen gjør at nettleien utjevnes kraftig ved at den legger opp til at de ikke-påvirkbare kostnadene til nettselskapene utjevnes, mens selskapenes påvirkbare kostnader holdes utenfor utjevningen, sier Lockert.

Eksempler på ikke påvirkbare kostnader er kostnader ved overliggende nett og forhold knyttet til geografi, kundeantall og andre forhold selskapene ikke har kontroll over.

De ikke- påvirkbare kostnadene utgjør ca. 70% av nettleien i dag, sier Lockert. Han understreker at forslagene forutsetter at det stilles samme krav til effektivitet i selskapene som tidligere. -Ingen av disse modellene vil redusere insentiver for kostnadseffektiv drift. Jeg tror vi går en spennende høst i møte på Stortinget, sier Lockert.

Kilde: Distriktsenergi

Kommentarer

kommentarer