Nyhetsartikkel

15 juni 2018

Energiewende utvides med kohlewende

Energiewende er Tysklands program for å erstatte importert fossil energi, med lokalt produsert fornybar energi. Utfasing av kjernekraften ble også en del av programmet etter Fukushima-ulykken i 2011.

Gjennom programmet er det bygget opp en massiv kraftproduksjon basert primært på solenergi og vindenergi. Nå utvides programmet med en egen strategi for å fase ut kull som energikilde, skriver LOS Energy i en pressemelding

Kommisjonen
Sist uke ble det formelt etablert en kommisjon som skal jobbe med avvikling av kullkraft, som står for 40 prosent av Tysklands kraftproduksjon. Brunkull (lignitt) er billig og sysselsetter veldig mange i Tyskland. Brunkull er billig, men også mer forurensende enn den importerte antrasitt (hard coal). Siden Tyskland har en enorm industri rundt egne brunkullforekomster, har det lenge vært en opphetet debatt om når Tyskland skal fase ut kullkraft, og hvordan de skal erstatte arbeidsplassene i industrien.

Det er ikke lagt noen helt klare føringer for når det siste kullkraftverket skal stenge ned, men målet som er satt for kommisjonen er at kapasiteten på kullkraft skal være halvert innen 2030. Energiproduksjonen må erstattes med andre energikilder, hvor gasskraft kun er et mellomstopp. Mer satsing på vind- og solenergi er nærliggende løsninger, men dette er noe som vil gi periodevis enorme ubalanser mellom produksjon og forbruk. Batterier eller andre måter å lagre energi må på plass.

Kilde: Energinyheter.se

Kommentarer

kommentarer