Nyhetsartikkel

13 juni 2018

Hvordan gør vi fjernvarmen grønnere og fortsat attraktiv?

Hvordan får vi kullene ud og strømmen ind i fjernvarmen? Og hvordan sikrer vi de bedste muligheder for både fjernvarmen og forbrugerne i takt med, at individuel opvarmning ved en varmepumpe udfordrer fjernvarmen på prisen?

Det blev diskuteret på Energiens Topmøde, skriver Dansk Energi på sine nettsider.

I 2030 vil knap 10 pct. af den danske fjernvarme stadig blive produceret på kul, og kun en lille del af vandet i danskernes radiatorer vil blive varmet op ved store kollektive varmepumper. Det er situationen, såfremt der ikke gennemføres nye tiltag, der kan få kullene ud og strømmen ind i fjernvarmen.

Og derfor var Socialdemokratiets energiordfører, Jens Joel, HOFOR’s adm. direktør, Lars Therkildsen og Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi, enige om, at det haster med at få gjort fjernvarmen endnu grønnere blandt andet gennem en øget elektrificering. Det stod klart på Energiens Topmøde i torsdags.

Vi skal have varmepumper ind i de decentrale fjernvarmeområder. Det kræver, at vi politikere får truffet de rette beslutninger.

Jens Joel, klima- og energiordfører (S)

– Vi skal have varmepumper ind i de decentrale fjernvarmeområder. Det kræver, at vi politikere får truffet de rette beslutninger, så vi sikrer, at værker, der står til at miste grundbeløbet, træffer den rigtige beslutning og vælger at investere i en varmepumpe, sagde Jens Joel og henviste til de igangværende forhandlinger om en ny energiaftale.

Med til topmødet havde han også en klar besked til de selskaber, der allerede har foretaget store milliard-investeringer i at omstille deres fjernvarmeproduktion fra kul til bæredygtig biomasse.

– Vi er glade for biomassens indtog, for det har givet os en massiv klimagevinst. Og der skal være ro om de steder, hvor man allerede har investeret i biomasse. Men ude i de decentrale områder skal vi have flere varmepumper, sagde Jens Joel.

Det var en besked, som Lars Therkildsen fra HOFOR var tilfreds med. For til næste år sætter HOFOR efter planen en ny kraftvarmeblok i drift på Amagerværket baseret på bæredygtig biomasse. Derfor må der ikke være politisk usikkerhed om de rammevilkår, der har banet vejen økonomisk for projektet.

Biomassen er en trædesten til noget andet, sådan opfatter vi det. Og den er også helt afgørende for Københavns målsætning om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Lars Therkildsen, adm. direktør i HOFOR

– Biomassen er en trædesten til noget andet, sådan opfatter vi det. Og den er også helt afgørende for Københavns målsætning om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Derfor har vi behov for politisk stabilitet om vores investeringer, sagde Lars Therkildsen.

Konkurrence er slet ikke fremmed for os

Stine+Therkildsen_ET2018

Foto: Jeppe Carlsen

Stine Leth Rasmussen fra Dansk Energi havde taget en prognose med, der viste, at om få år kan opvarmning ved en individuel varmepumpe være konkurrencedygtig på prisen med cirka halvdelen af den danske fjernvarmeforsyning. Prisfaldet på varmepumper skyldes en cocktail af teknologisk udvikling af pumperne, udfasningen af PSO-afgiften og en forventelig permanent lavere elvarmeafgift, som der er bred politisk opbakning til.

– Vi kan ikke lukke øjnene for, at vi står i en helt ny situation, hvor fjernvarmen ikke længere har monopol på at levere billig opvarmning. Det er selvfølgelig en udfordring for fjernvarmesektoren, at danskerne kan vælge forskellige løsninger til at få opvarmet deres boliger på en grøn og billig måde. Men det er samtidig en positiv mulighed for både forbrugerne og fjernvarmeselskaberne, hvis man griber situationen rigtigt politisk an, sagde Stine Leth Rasmussen.

Hun henviste til, at Dansk Energi’s medlemmer, der producerer fjernvarme, ønsker at man genovervejer om en bureaukratisk økonomisk regulering nu også er den bedste måde at sikre effektivitet og lave varmepriser. Den tilgang baserer sig på, at alle fjernvarmeselskaber og -områder er ens og kan benchmarkes mod hinanden.

Vi kan ikke lukke øjnene for, at vi står i en helt ny situation, hvor fjernvarmen ikke længere har monopol på at levere billig opvarmning.

Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi

Et bedre alternativ til at sikre en effektiv, dynamisk og innovativ sektor kan være at sætte forbrugerne fri og lade konkurrencen mellem forskellige opvarmningsformer være redskabet, der sikrer, at fjernvarmeselskaberne leverer et attraktivt produkt. I HOFOR er Lars Therkildsen klar til at tage konkurrencen op:

– Fjernvarmesektoren er en branche, der er meget forskellig. Det skal man huske. I et område som København er det med konkurrence slet ikke fremmed for os, og vi skal selvfølgelig levere fjernvarme til en attraktiv pris, sagde han under debatten.

Jens Joel var også enig i, at der er forskel på selskaber og varmeområder. I de mindste fjernvarmeområder er han bekymret for de økonomiske efterveer for fjernvarmekunderne, hvis man ophæver tilslutnings- og forblivelsespligten, og man oplever en større andel af de nuværende fjernvarmekunder vælge fjernvarmen fra på grund af høje priser. Til gengæld er han mere åben over for konkurrence i større varmeområder.

– I nogle af de store fjernvarmeområder er man nok bedre rustet til at tage konkurrencen op. Vi har ingen interesse i at stavnsbinde folk til noget, der er for dyrt eller ineffektivt, sagde Jens Joel.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer