Nyhetsartikkel

08 juni 2018

Elektrifisering er avgjørende for klimaet

Ny studie fra Eurelectric viser at elektrifisering er nøkkelen til å fjerne opp mot 95 prosent av klimagassutslippene i Europa. Potensialet er størst for transport, bygg og industri.

Reduksjonen på 95 prosent er sammenliknet med 1990-nivået og gir en elektrifiseringsrate for transport og bygg på 63 prosent, og 50 prosent for industri. Det viser den nye studien fra den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric, som denne uken ble lansert på deres årskonferanse i Ljubljana i Slovenia, skriver Energi Norge på sine nettsider.

 1. Studie: Elektrifisering og avkarbonisering i Europa

  Les første del av Eurelectrics nye studie om ulike scenarioer for elektrifisering og avkarbonisering av den europeiske økonomien innen 2050 (juni 2018).

  Store klimakutt
  Studien viser ulike scenarioer for avkarbonisering av den europeiske økonomien innen 2050. For å nå klimamålene i Parisavtalen, må Europa styrke sin innsats og elektrifisere store deler av økonomien. Transport, bygg og industri er de sektorene hvor potensialet er størst for elektrifisering.

  Kristian Ruby - Portrett

  Generalsekretær Kristian Ruby i Eurelectric. Foto: Eurelectric

  – Dyp avkarbonisering vil kreve helt nye tiltak, og et politisk fokus på å forme en rettferdig overgang. Samtidig blir det helt nødvendig å skape rom for regionale tilpasninger for å oppnå suksess, sier generalsekretær Kristian Ruby i Eurelectric.

  Han mener målene fra studiet er ambisiøse, men ikke umulig å nå. Fortsatt satsning på teknologi, sammen med målrettet og ambisiøs politikk, vil være viktige drivere for å oppnå full avkarbonisering innen 2050 ifølge Ruby.

  Muligheter for verdiskaping
  Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge er styremedlem i Eurelectric og var til stede under lanseringen av studien.

  – Denne studien viser at potensialet for elektrifisering i Europa er svært stort, men at det vil være en utvikling som tar tid, sier Ulseth.

  Energi Norge er svært fornøyd med at elektrifisering av viktige samfunnsområder settes høyt på agendaen i Europa, og mener at Norge har et sjeldent godt utgangspunkt fremover.

  – Vi mener disse resultatene viser at det ligger store muligheter for norsk verdiskaping ved å ta en lederrolle gjennom å bli det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Denne studien underbygger derfor vår visjon og forsterker budskapet om at elektrifisering er nøkkelen til å løse klimautfordringene, sier Ulseth.

  Studien er resultatet av en omfattende konsultasjonsprosess med bedrifter og næringsliv fra hele Europa, og ble utført med analytisk støtte fra konsulentselskapet McKinsey and Company. Energi Norge har bidratt finansielt og i gjennomførelsen av denne første delen av studiet. I andre del vil studien ta for seg avkarbonisering av kraftsektoren.

  Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer