Nyhetsartikkel

05 juni 2018

Grøn strøm er svaret, ikke problemet

Selv efter en afgiftsnedsættelse vil el være hårdere beskattet end olie, fastslår Dansk Energi, der forventer, at fossile brændsler vil spille en helt marginal rolle i dansk elproduktion om 12 år. Men det kræver en energiaftale, der afklarer usikkerheden om investeringer.

Selv efter en nedsættelse på 25 procent vil Danmark have Europas næsthøjeste elafgift. Og elektricitet, der allerede i dag er 70 procent grøn med en kraftig pil opad, vil stadig være hårdere beskattet end olie.

Det er de kolde fakta, efter at Information blandt andet har skrevet, at regeringens bebudede lempelse vil føre til øget elforbrug og dermed højere dansk CO2-udledning.

Ifølge Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi, tegner Information et temmelig ufuldstændigt billede ved kun at se på den isolerede merudledning af CO2 fra en nedsat elafgift, idet nye planlagte tiltag inden for både vind, sol med mere trækker langt kraftigere den anden vej.

I 2021 forventes vedvarende energi at dække 86 pct. af danskernes elforbrug. Det giver Danmark verdensrekord i ny grøn strøm.

Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi

– Samtidig er det faktuelt forkert, når Information skriver, at halvdelen af elektriciteten i 2030 kommer fra fossile kilder. I dag er over 70 procent af vores strøm grøn. Vi udbygger løbende de kommende år – og i 2021 forventes vedvarende energi at dække 86 pct. af danskernes elforbrug. Det giver Danmark verdensrekord i ny grøn strøm, siger Stine Leth Rasmussen.

Hun gør samtidig opmærksom på, at de CO2-beregninger, som Information lægger til grund for sin artikel er forholdsvis konservative og ikke tager højde for, at nyt elforbrug på den lange bane vil blive dækket af grøn strøm. Det skyldes at det er billigere at bygge mere vind og sol end nye kulkraftværker.

De økonomiske vismænd, der er politisk uafhængige, anbefaler da også en langt større sænkning af elafgiften på 70 procent, end regeringen foreslår. Og Klimarådet taler i sin nylige afgiftsrapport for en afgiftsomlægning, hvor elafgiften skal sænkes med over 80 procent.

– Den stadig grønnere strøm brandbeskattes sammenlignet med sorte brændsler som fx olie. Vi forventer meget små mængder fossile brændsler i vores danske elproduktion i 2030, da der politisk sigtes efter et kulstop inden 2030. Men det kræver selvfølgelig også politiske beslutninger i form af, at vi skal udbygge med vedvarende energi. Så en energiaftale begynder også at haste, hvis der skal udbygges med for eksempel havvind på denne side af 2025, siger Stine Leth Rasmussen.

At strømmen er blevet grøn – og bliver stadig grønnere – er hele baggrunden for, at det ikke giver mening, at danske husholdninger skal betale Europas højeste elafgifter.

Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi

– At strømmen er blevet grøn – og bliver stadig grønnere – er hele baggrunden for, at det ikke giver mening at danske husholdninger skal betale Europas højeste elafgifter. At omlægge vores energiforbrug fra olie og gas til grøn strøm er et de vigtigste svar på klimakrisen, slutter hun.

Kommentarer

kommentarer