Nyhetsartikkel

04 juni 2018

Rana kommune selger kraft med gevinst

Etter at prisen på kontrakter i 2019 mot slutten av mai måned steg til over 30 øre pr kilowattime (KWh) har Rana kommune besluttet å selge 159,0841gigawatttimer (GWh) elektrisk kraft til 34,722 øre/KWh.

Dette ligger langt over prisen 25-26 øre/KWh på begynnelsen av 2018 for slike kontrakter, skriver Rana kommune i en pressemelding.

Bakgrunnen for salget nå er at det har kommet signaler fra kraftmarkedet om at salg for 2019 burde gjennomføres før OPEC-møtet i juni. Det er en risiko for at OPEC kan gjennomføre tiltak som endrer oljeprisen, noe som igjen får innvirkning på prisnivået i energimarkedet.

-Vi har ikke sett så gode priser som nå, siden 2010-2011, heter det i pressemeldinga.

Salget ble gjennomført onsdag 30. mai da Rana kommune fikk inn bud på 34,080 øre/KWh fra Salten Kraftsamband, 34,158 øre/KWh fra Ishavskraft og 34,722 øre/KWH fra Axpo Nordic.

Rana kommune valgte det høyeste budet. Salget for 2018 ble gjennomført i november 2017, og ble lagt til grunn i budsjett og økonomiplan for i år. Prisen da var 26,28 øre pr kilowattime. Prisen for salget nå lå altså betydelig høyere, og sikrer Rana kommune en merinntekt på mellom 13 og 14 millioner kroner.

Formannskapet og kommunestyret orienteres skriftlig, og får også en orientering om dette i sine møter i juni.

 

Kommentarer

kommentarer