Nyhetsartikkel

01 juni 2018

Strømprisen blir trolig «eksepsjonelt høy» i sommer

Til tross for lavt strømforbruk og mye vann i magasinene må Norge nå importere rådyr kull- og gasskraft fra Tyskland.

Vanligvis er forsommeren en periode med prisfall på strøm, på grunn av lavere forbruk og mye snøsmelting.

Men årets mai-måned får den høyeste gjennomsnittlige strømprisen siden 2011, ifølge tall for Oslo-området på Nordpool-børsen.

De siste ukene har prisen doblet seg, og det vil fortsette å holde seg stabilt høyt, ifølge prognosene.

– Med den snøsmeltingen vi venter, ser vi ut til å få 10 terawattimer (TWh) for lite vannkraftressurser i Norge rundt midten av juni, sier senioranalytiker Olav Johan Botnen i Wattsight.

Mye vann i magasinene, men …
Mangelen han snakker om, er i form av snø og vann tilgjengelig for kraftproduksjon, og er nok til å dekke det årlige strømforbruket i nesten 500.000 norske hjem.

– I tillegg mangler det 5 TWh i de svenske fjellene, forteller Botnen på telefon fra kontoret i Arendal.

– Hva er årsaken?

– Det har vært lite nedbør fra midten av februar og frem til nå. I tillegg hadde vi en relativt kald periode i mars, som spiste av vannmagasinene. Etter denne kuldeperioden fikk vi ikke særlig påfyll av snø og regn. Det skulle jo normalt vært nedbør både i april, mai og juni, sier Botnen.

– Men vannmagasinene har de siste par ukene vært fullere enn de pleier å være på denne tiden av året?

– Ja, de siste par ukene har det smeltet veldig mye snø. Men det betyr ikke at det er mye snø tilgjengelig, bare at vi blir ferdig med snøsmeltingen kjapt. Det er ikke så mye snø igjen i fjellet. Særlig nordpå er det lite. Når det er for lite vannressurser, blir Norden avhengig av å importere kraft som er svært dyr, sier Botnen.

Lite, men svært dyr importstrøm
Kraften importeres nå fra Tyskland og kanskje senere også fra Nederland, ettersom Sverige ser ut til å ha enda mer tilstramming i kraftmarkedet enn det vi har i Norge.

– Prisen på å kjøre kullkraft ligger nå på 50 euro pr. megawattime (MWh) og 58 euro for gasskraft. Disse prisene har steget veldig mye de siste månedene. CO₂-kvotene koster tre ganger så mye som i høst.

– Hva skyldes det?

– CO₂-prisene har steget som følge av politiske vedtak om gradvis å inndra overskuddet av kvoter. Den andre forklaringen er at asiatisk kull- og gassforbruk går veldig opp for tiden. Vi kunne importert kullkraft for 35 fremfor 50 euro om det ikke var for denne prisstigningen. Nå står også vindmøllene nesten helt stille. Dermed er det mye som svikter på én gang. Vi trenger sannsynligvis ikke så mye importert kraft fremover, men det vi trenger, er veldig dyrt, sier Botnen.

– Hvorfor var strømmen billigere på nyåret enn den er nå?

– På nyåret var det vått, vindfullt og mildt vær. Det var helt motsatt situasjon, med mye vann, mye vind, billigere kull, gass og CO₂-kvoter, og relativt lavt forbruk.

– Hvordan blir strømprisen fremover?

– Prognosen for tredje kvartal er nå på nesten 42 øre i kraftmarkedet, som er omtrent det dobbelte av det vi er vant til de siste ti årene, i hvert fall. Det er rett og slett eksepsjonelt høyt for sommermånedene. Da forutsetter markedsaktørene at været vil være tilbake til normalen i midten av juni, sier Botnen, og ber Ola og Kari nordmann om å trøste seg med at de i hvert fall har et relativt lavt strømforbruk for tiden.

Kommentarer

kommentarer