Nyhetsartikkel

01 juni 2018

– Snart kan endelig Oljefondet investere direkte i fornybar energi

– ZERO er svært glade for at det ser ut til at Stortinget endelig vil la Oljefondet få investere direkte i fornybar energi, selv om vi helst hadde sett et mandat som i større grad la opp til en videre vekst i slike investeringer, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Norges Bank har i over 12 år selv bedt om å få lov til å investere i såkalt unotert infrastruktur, blant annet kraftverk basert på fornybar energi.

– Denne typen investeringer direkte i fornybar energi vil sikre langsiktig og stabil avkastning på våre pensjonspenger, samtidig som fondet kan bidra til at verden når klimamålene, som er avhengig av store investeringer i fornybar energi, sier Holm.

– Dessverre ser det ut til at flertallet har gått inn for å begrense investeringene til å være innenfor de såkalte miljømandatene, som i dag utgjør under én prosent av fondet. ZERO mener, i likhet med ledende finanseksperter, at såkalt unotert fornybar infrastruktur burde hatt et eget mandat, på linje med eiendom, sier Holm.

– Selv om det er mulig å øke størrelsen på miljømandatene, ville et eget mandat gi langt mer stabile rammebetingelser og gjøre det mulig å legge et løp for å bygge nødvendig kompetanse i Norges Bank, sier Holm.

– Regjeringen har fortsatt muligheten til å gi et bredere mandat til Norges bank, som gjør det mulig å gradvis bygge opp investeringer i unotert fornybar i en fornuftig størrelse, som også vil bidra i større grad til å sikre Oljefondet og Norge mot finansiell klimarisiko, sier Holm.

Kommentarer

kommentarer