Nyhetsartikkel

31 mai 2018

Elbusser kan blive standardvalg for grønne byer

Roskilde har haft oversvømmelser tæt inde på livet, og beslutningen om at alle bybusser skal køre på el er også et bidrag til at bremse klimaforandringerne, siger borgmester Joy Mogensen (S).

Med 20 elbusser bliver Roskilde den første danske by, der for en beskeden merudgift skifter fra diesel til ren eldrift på sine buslinjer. Elbusserne skal leveres af den kinesiske fabrikant Yutong, der i 2017 solgte lidt over 20.000 elbusser til kinesiske og internationale kunder.

Elbusser er inde i en rivende teknologisk udvikling drevet frem af især af kinesiske busproducenter, der bliver bakket op af efterspørgsel fra større og mindre byer i Kina og også i stigende grad af metropoler verden over.

Den kinesiske storby Shenzhen er foreløbig i en klasse for sig selv. Millionbyen har ved årsskiftet oplyst, at den er i mål med at omstille den samlede flåde til eldrift. De 12 millioner indbyggere i Shenzhen betjenes nu af 16.359 batteridrevne elbusser. I Shenzhen er der etableret 8.000 ladepunkter på 510 holdepladser til de godt 16.000 elbusser fra bus- og bilproducenten BYD, der ligesom Yutong er en kæmpe kinesisk spiller på markedet.

Se elbusserne i Shenzhen.

I Danmark bliver Roskilde den første by med ren eldrift. I samarbejde med Trafikselskabet Movia har Roskilde Kommune besluttet at indsætte elbusser på de ni buslinjer, kommunen har fuld beslutningsret over. Planen er, at bybusserne 201A og 202A samt linjerne 203-209 og 212 overgår til eldrift pr. 1. april 2019.

– Jeg er meget tilfreds med, at Roskilde Byråd, med beslutningen om at alle bybusser skal køre på el, kan yde et bidrag til at bremse de klimaforandringer, som kommunen har haft tæt inde på livet i form af en række oversvømmelser. Nogen skal gå forrest i omstillingen til grøn kollektiv transport, og jeg er glad for, at vi kan gøre det her i Roskilde, siger borgmester Joy Mogensen (S) fra Roskilde Kommune i en pressemeddelelse, hvori hun også nævner, at hendes borgere med elbusserne også slipper for lokal luftforurening (NOx og partikler).

De nye busser forventes også at støje markant mindre end dieselbusser.

Erfaren producent
Udbuddet på driften af elbusserne i Roskilde er vundet af busselskabet Umove Øst, der henter køretøjerne hos Yutong i Kina. Ifølge hjemmesiden ChinaBuses har Yutong i 2017 solgt 20.345 elbusser til kinesiske og internationale kunder, så der er tale om en erfaren producent.

I Roskilde skal opladningen fra Radius’ elnet ske på et nyt garageanlæg, som Umove Øst etablerer i Marbjerg ved Trekroner. Yutong skal levere ladeudstyr og stå for service af de 20 busser.

Omstillingen til elbusser i Roskilde sker uden støtte fra offentlige puljer, og ifølge de involverede selskaber vil Roskilde Kommunes omkostninger ved skiftet være ”tæt på nul”.

Merprisen i forhold til den eksisterende aftale med dieselbusser ligger på cirka 1 mio. kr. om året. For at reducere busoperatørernes risiko ved at indføre ny teknologi er der i forbindelse med udbuddet indført en række justeringer i forhold til tidligere udbud – for eksempel er kontraktperioden forlænget, og der er åbnet for backup fra dieselbusser, hvis teknikken på elbusserne volder kvaler.

Fornuftig samfundsøkonomi
I en nylig rapport fra Klimarådet får omstilling til elbusser prædikater ’meget dyrt’, men prisudviklingen tegner nu særdeles gunstig.

Medlem af Klimarådet, institutdirektør Niels Buus Kristensen fra DTU Transport, finder det spændende, at der nu ser ud til at komme gang i den grønne omstilling af den kollektive busdrift også i Danmark.

– Bussernes andel af transportsektorens samlede udslip er godt nok beskedent sammenlignet med personbiler og lastbiler, men det er den vej vi skal – også med busserne. Ydermere ser det ud til at være samfundsøkonomisk meget fornuftigt, hvis merprisen per år kun er ca. 1 mio. kr. om året i forhold til dieselbusser. Den meromkostning ser ud til at være tjent hjem alene ved den sparede lokale luftforurening med partikler og NOx og dertil kommer lavere støjbelastning og naturligvis mindre CO2-udslip, siger Niels Buus Kristensen.

Fossilfri busdrift i 2030
Adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen fra trafikselskabet Movia forventer, at elbusserne snart vil brede sig til hele landet.

– Movia har sammen med kommunerne og regionerne aftalt et fælles mål om, at busdriften skal være fossilfri i 2030. Så vi er meget tilfredse med, at Roskilde Kommune nu går forrest og kan inspirere andre kommuner til at leve op til de fælles klima- og miljømål, siger Dorthe Nøhr Pedersen i pressemeddelelsen fra de involverede parter.

Movia er i gang med at forberede næste udbud, hvor trafikselskabet forventer el på linje 2A og 18 i København og Frederiksberg, ligesom også Ballerup og Egedal formentlig vælger elbusser på tre buslinjer i forbindelse med udbuddet. Movia modtager støtte fra EU’s ELENA-facilitet under Horizon 2020-programmet til at forberede omstilling af busser og havnebusser til eldrift.

Kina har ifølge Bloomberg New Energy Finance 99 procent af de 385.000 elbusser, der kører på verdens veje. 17 procent af busflåden er nu på el, og omstillingen går stærkt. Hver femte uge tilføjer kinesiske byer 9.500 nuludslip-busser, hvilket svarer til hele Londons flåde.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer