Nyhetsartikkel

24 mai 2018

Har samlet inn en halv million kroner til Acer-søksmål

Mener Norges tilknytning kan være i strid med grunnloven.

Nei til EU har samlet inn en halv million kroner til en rettslig prøving av hvorvidt å knytte Norge til Acer er i tråd med Grunnloven.

Kronerullingen ble iverksatt etter at Stortinget i mars besluttet at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke og EUs energibyrå Acer. Pengene fortsetter å rulle inn, men professor Tarjei Bekkedal ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo sier til Dagsavisen at han ikke tror giverne vil få valuta for pengene.

Bekkedal, som synes det er for lite debatt om EU-spørsmål, ser søksmålet som en protestmarkering og synes ikke det er kritikkverdig å bruke domstolene i et tilfelle som dette. Likevel understreker han at det er to grunner til at det ikke vil vinne fram.

Det første er at Stortingets vedtak bygger på en korrekt vurdering av grunnlovsspørsmålene, foretatt av Justisdepartementet lovavdeling.

Det andre er at domstolene vil legge Stortinget og regjeringens vurdering til grunn for sin grunnlovstolkning.

– Det er i første rekke i rettsspørsmål som angår noen menneskerettigheter, at domstolenes kontroll med Stortinget og regjeringens myndighetsutøvelse er intensiv. Acer dreier seg ikke om et slikt spørsmål, sier Bekkedal til avisen.

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, opplyser til Dagsavisen at de ikke lar seg avskrekke av dette.

Kommentarer

kommentarer