Nyhetsartikkel

23 mai 2018

Hydro frykter strømsjokk

Statnett vil at store strømforbrukere skal dekke mer av regningen for opprustingen av kraftnettet. Det vil kunne mangedoble kostnadene på norske smelteverk, mener Hydro.

Hydro og andre selskaper i den kraftkrevende industrien frykter at et nytt forslag vil koste dem dyrt, skriver E24.

Statnett ønsker at disse bedriftene skal ta en større del av regningen for opprustingen av kraftnettet, for å begrense belastningen på vanlige nettkunder, ifølge et forslag til nytt system for nettariffer.

Den foreslåtte tariffen vil kunne øke Hydros kostnader med opptil 300 millioner kroner i året sammenlignet med dagens tariff, ifølge aluminiumsprodusenten.

Spesielt vil det kunne gå ut over smelteverket Hydro Sunndal, hvor nettkostnadene vil bli opp mot 100 millioner kroner høyere i 2020 med ny tariffmodell enn med dagens modell.

– Slike endringer fra ett år til det neste representerer betydelig uforutsigbarhet som setter konkurransekraften til norsk industri i fare, og som derfor gjør fremtidige investeringer i Norge mer usikre, skriver Hydros informasjonssjef Øyvind Breivik i en e-post til E24.

-Dramatisk økning
Aluminiumsprodusenten Alcoa anslår at Statnett-forslaget vil øke selskapets utgifter med 75 millioner kroner neste år, og at ekstraregningen øker til 100 millioner i 2020.

– Det er ikke en justering, det er en dramatisk økning i kostnadene, fra ett år til et annet, skrev Alcoa i en høringsuttalelse til Statnett i mars.

– De forslag som er lagt ut på høring, medfører både en svært stor omfordeling mellom kunder og kundegrupper og en økning i nettariffen for enkelte industrikunder som vanskelig kan la seg forsvare, skriver Alcoa.

Selskapet regner med at de samme endringene som Statnett foreslår for det nasjonale nettet (sentralnettet) også vil gjelde på det regionale nettnivået i Helgeland. I verste fall kan økningen i årlig nettleie bli på hele 150 millioner i 2020, mener Alcoa.

Kommentarer

kommentarer