Nyhetsartikkel

04 mai 2018

Vis det i en nettleser Powel AS Powel AS logotype Endret vedlikeholdsprosess med tilstandsbasert data

Nordlandsnett og Powel skal gjøre vedlikeholdsprosessen mer effektiv ved hjelp av digitalisering, avansert dataanalyse og sensorteknologi. Første steg er et nytt prosjekt som tar sikte på å forbedre og automatisere den årlige inspeksjonen av nettstasjoner.

Nordlandsnett har rundt 1700 nettstasjoner som alle går gjennom en standard årlig inspeksjon. En automatisering av vedlikeholdsprosessen vil innebære at man kan vurdere tilstand og prioritere nettstasjonene ved hjelp av dataanalyse. Slik kan de unngå å fysisk sjekke dem, noe som igjen betyr potensielt store besparelser.

– Målet med dette prosjektet er at det skal bidra til at vi skal kunne bevege oss fra et periodisk vedlikehold av nettstasjoner og -komponenter til et som er automatisert, kontinuerlig og tilstandsbasert. Vi overvåker en del av våre nettstasjoner med sensorer, og ønsker å bruke denne dataen til å skape effektive vedlikeholdsprosesser, sier Harald Martin Andreassen, Direktør i Nordlandsnett, i en pressemelding fra Powel.

Sensorene registrerer alt fra jordfeil til om døren er åpen eller lukket, og datainnsamlingen er kontinuerlig og i sanntid. For å ha reell nytteverdi må denne dataen kategoriseres og dette blir gjort av Powel Sensor Connect. Løsningen er bindeleddet mellom sensorene og fagsystemer, og anvender avanserte metoder innen dataanalyse for å filtrere og analysere data.

– Løsningen vurderer fortløpende all innsamlet informasjon, med datakildene på en side og Nordlandsnett sine fagsystemer og dashboards på den andre. I et forprosjekt har vi vist i en proof-of-concept hvordan det er mulig å få sensordata inn i Sensor Connect, generere automatisk vedlikeholdsavvik som blir hentet av vedlikeholdssystemet, nå er utfordringen å sørge for at logikken er konfigurert riktig og å tilpasse vedlikeholdsprosessen tilsvarende, forklarer Jonas Wäfler, Smart Grid Enabler i Powel.

Balansegangen går i stor grad på å fange opp alle avvik og å ikke sende for mange videre. Det må være en logikk i dette for at det skal ha verdi og denne logikken blir implementert i Sensor Connect. All informasjon må komme inn til fagsystemer på en fornuftig måte, det vil si at den må bli analysert for å skille mellom kritiske feil og små feil. Prosjektet skal definere denne analyselogikken slik at den kan brukes til å tilpasse vedlikehold etter behov.

– Innovasjonsprosjektet bygger på utviklingsmetodikken lean-startup og co-creation. Vi jobber tett på Nordlandsnett gjennom hele prosessen og sammen har vi som mål å sette en ny standard for tilstandsbasert vedlikehold for nettstasjoner. Energibransjen er i konstant forandring og Powel skal hele tiden være i forkant og utfordre den etablerte måten å drive et nettselskap på. Vi skal fortsette å være en nøkkelspiller i utviklingen av fremtidens nettdrift sier Richard Schytte, Business Manager i Powel.

Prosjektet er godkjent av Forskningsrådet som et SkatteFUNN-prosjekt og prosjektperioden er januar 2018 – sommer 2019.

Powel AS leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester til energiselskap, offentlige virksomheter og anleggsektoren. Forretningsområdet Asset Performance leverer løsninger for forvaltning og drift av kraftnett og støtter nettselskap i alle deres faser av nettverksadministrasjon. Løsninger blir utviklet i tett samarbeid med våre kunder og teknologipartnere. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996 med hovedkontor i Trondheim. Selskapet har i dag 500 ansatte, kontorer i åtte land og kunder i 20.For mer informasjon, gå til www.powel.no

Kilde: Powel

Kommentarer

kommentarer