Nyhetsartikkel

30 april 2018

Store byer vil have mere frihed for fjernvarmen

Borgmestrene i Danmarks fem største byer har gått sammen i et oporop mod en unødig bureaukratisk regulering i fjernvarmesektoren. Dansk Energi støtter op om mere frihed til kunderne og selvbestemmelse til selskaberne i branchen.

Ifølge EnergiWatch har borgmestrene i landets 5 største byer skrevet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeren for at bede ham tage et opgør med den bureaukratiske regulering, som Folketinget efter 2020 planlægger at trække ned over fjernvarmesektoren.

Her lægger man op til at indføre indtægtsrammer og benchmarking af store dele af fjernvarmebranchen. Dansk Energi kan fuldt ud bakke op om ønsket om en mindre tung regulering.

Ingen kan have interesse i at stable en tung og bureaukratisk regulering på benene i Danmark, hvis det viser sig, at fjernvarmen styrkes bedre med øget frihed til kunderne og mere selvbestemmelse til selskaberne.

– Vi skal have som mål, at fjernvarmen i Danmark er et billigt, grønt og attraktivt produkt for forbrugerne. Ingen kan have interesse i at stable en tung og bureaukratisk regulering på benene i Danmark, hvis det viser sig, at fjernvarmen styrkes bedre med øget frihed til kunderne og mere selvbestemmelse til selskaberne, siger Thomas Capral Henriksen, chefkonsulent i Dansk Energi.

Han nævner, at regeringens egen analyse om konkurrence på fjernvarmeområdet, der blev udgivet i december 2017, netop opfordrer til, at man bør lade sig inspirere af reguleringen i Sverige. Her har man givet kunderne frihed til at vælge fjernvarmen til og fra, samt tildelt fjernvarmeselskaberne mere selvbestemmelse . Det betyder, at det er den direkte konkurrence med andre opvarmningsformer, der sikrer, at fjernvarmeselskaber effektiviserer og arbejder for, at fjernvarmen forbliver et attraktivt produkt.

– I Sverige er fjernvarmen meget udbredt og grøn, og svenskerne betaler mindre for deres fjernvarme end danskerne. Der er naturligvis forskelle på de to lande, men det tyder på, at mere frihed og selvbestemmelse har tjent de svenske forbrugere godt. Det bør man lade sig inspirere af i Danmark, når de energipolitiske forhandlinger startes meget snart, siger Thomas Capral Henriksen.

Han understreger, at det selvfølgeligt vil være nødvendigt med forskellige overgangsordninger, der tager hensyn til, at fjernvarmeselskaberne har indrettet sig efter de hidtidige rammevilkår.

Kommentarer

kommentarer