Nyhetsartikkel

30 april 2018

Det er installert 45 MWp solkraft i Norge

Ifølge innrapporterte tall til Solenergiklyngen for 2017 ble det installert 18 MWp i 2017, noe som resulterte i at Norge ved utgangen av året hadde cirka 45 MWp kapasitet i solkraft installert.

Det viser rapporten ”Solcellesystemer og sol i systemet” som ble lagt fram i Oslo, fredag den 16. mars. Rapporten er utarbeidet av Multiconsult og Asplan Viak på oppdrag fra Solenergiklyngen.

Veksten i installert kapasitet i solkraft var på 59 prosent fra rekordåret 2016. Veksten i installert kapasitet i solkraft var på 366 prosent fra 2015 til 2016, noe som gjør en ytterligere vekst i 2017 på 59 prosent imponerende, kan vi lese i rapporten. Veksten er til tross for lave kraftpriser og svake støttemekanismer for solkraft.

Daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen sammen med konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult under en presentasjon av solenergiutviklingen i Norge fredag den 16. mars. Foto: Solenergiklyngen

 

– Den største veksten og lønnsomheten er på næringsbygg. Her har særlig større byggeiere som for eksempel Oslo kommune, Obos og Asko banet vei for andre, og vist at solenergi kommer til å bli en viktig brikke i fremtidens miljøeffektive bygg. Sol- energi er ikke lenger for spesielt interesserte, men en viktig del av Norges framtidige energimiks, sammen med vannkraft, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen til solenergiklyngen.no.

Den kraftige veksten de siste årene kan begrunnes med økt modenhet i markedet og teknologiutvikling, som har gitt betydelige kostnadsreduksjoner, ifølge rapporten.
En viktig driver for veksten i segmentet næringsbygg har vært avklaringer rundt plusskundeordningen, el-sertifikater, fallende priser, samt økt interesse og bevissthet rundt samfunnsansvar og miljø.

I privatmarkedet er det også flere drivere, blant dem økning i generell teknologiinteresse, egenproduksjon av kraft til elbiler, økt uavhengighet fra kraftselskaper, miljø, gode erfaringer med solenergi og reduserte utgifter.

40 000 solcellepaneler installert per time

Solenergi er i skrivende stund den raskest voksende energikilden i verden, når det kommer til installert kapasitet. Det er også den fornybare energikilden som det ble investert mest i globalt i 2017, tett etterfulgt av vindkraft. 2017 har vært et rekordår for solkraft globalt med 99 GWp installert effekt, tilsvarende 26 prosent vekst fra året før. Det vil si at 40 000 solcellepaneler ble installert i timen, og akkumulert installert effekt nådde 400 GWp, ifølge rapporten.

I 2016 ble det installert 75 GWp med solcellekapasitet, tilsvarende 50 prosent vekst fra året før. Til sammenligning var det ved utgangen av 2016 installert en total produksjonskapasitet på 31,5 GW i norsk vannkraft. Blant driverne for veksten er fallende kostnader, kritiske støttemekanismer og økende strømpriser. Fra å være drevet fra Tyskland og andre europeiske land, har veksten de siste årene kommet fra land som USA, Kina og India.

Forkortelser:

kWp – kiloWatt-peak; merkeeffekt, som betyr effektkapasitet ved standard testforhold (STC)
STC – standard testforhold (Standard Test Conditions), solinnstråling 1 000 W/m2, AM=1,5 og solcelletemperatur 25 ºC.

Kilde: Solenergiklyngen

Kommentarer

kommentarer