Nyhetsartikkel

26 april 2018

Resultatforbedring i Østfold Energi

Årsresultatet for 2017 ble 89 millioner kroner, noe som er 51 millioner høyere enn i 2016. De viktigste årsakene til den positive utviklingen er høy produksjon, reduserte drifts- og finanskostnader og ikke minst en stigende kraftpris. Styret forslår at det betales et utbytte på 56 millioner kroner.
Selskapets omsetning ble 570 millioner kroner , en økning på 10,5
% målt mot fjoråret. Driftsresultatet endte på 2 53 millioner kroner, mot 133 millioner kroner i fjor.

– Samtlige av våre virksomhetsområder har hatt høyere produksjon i 2017 og gir positive resultatbidrag. Den totale energiproduksjonen fra vann, vind og varme endte på 2 506 GWh, 117 GWh mer enn i 2016. EBITDA fra vannkraftsegmentet og varmesegmentet har steget markant, og årsaken er høyere kraftpriser og tiltak for å redusere kostnader knyttet til driften, forteller administrerende direktør Oddmund Kroken.

Høyere kraftpris
Kroken forklarer at selskapet det siste året har jobbet målrettet med å redusere kostnader og forbedre driften i alle avdelinger. Han understreker likevel at det er en økning i energiprisene som
har mest å si for resultatet.
Kraftprisen økte gjennom hele 2017, og gjennomsnittlig spotpris i det området hvor vi har mesteparten av vår produksjon ble 269 kr/MWh. Til sammenligning var gjennomsnittlig spotpris 231  kr/MWh i 2016. Ut salgspris på fjernvarme og mottaksgebyret for avfall har også hatt en positiv utvikling i løpet av året , forklarer Kroken. Etter flere år med fallende kraftpris snudde denne trenden i 2017. For Østfold Energi er dette godt nytt, da nær sagt all vår aktivitet er direkte knyttet til kraftprisutviklingen.

Ny strategi og vekstplaner Østfold Energis styre vedtok i mars 2017 en ny strategi for selskapet. Strategien er forankret i tre målsettinger: Å skape positive resultater i eksisterende virksomhet, å skape nye verdier gjennom kompetansedrevet vekst, og å betale utbytte etter ei ernes vedtatte utbyttepolitikk.
Vi er godt i gang med selskapets forbedringsarbeid og ser allere
de klare resultater av dette arbeidet. Å skape nye verdier gjennom kompetansedrevet vekst er et utfordrende arbeid som vil ta tid, men som på sikt vil gi selskapet et bredere og mer solid fundament. En del av forretningsutviklingen vår skjer i våre deleide selskap innen vind og vann, forteller Kroken. I 2017 investerte selskapet 64,2 millioner kroner i utbygging av fornybar energi og rehabilitering av selskapets anlegg for å oppfylle fremtidens funksjonskrav. Sykefraværet endte på 2,7 %.

Utbytte

Østfold Energi har siden det første utbyttet ble betalt ut i 1995, gitt
Østfoldsamfunnet mer enn 3,8 milliarder kroner i utbytte. For 2017
foreslår selskapets styre å utbetale 56 millioner kroner i utbytte.

Kommentarer

kommentarer